ഭരണങ്ങാനം: വലിയപാറ, കുളംകവല, ചിറ്റാറ്റിൻകര, പൂവത്തോട്, വട്ടോളിക്കടവ്, അമ്പാറനിരപ്പ് പ്രദേശങ്ങളിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകുന്നേരം ആറു വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.