കോട്ടയം (യു.ഡി.എഫ്.‌-3, എൽ.ഡി.എഫ്‌.-0)

യു.ഡി.എഫ്‌-കോട്ടയം നഗരസഭ, പനച്ചിക്കാട്‌, വിജയപുരം

ചങ്ങനാശ്ശേരി (യു.ഡി.എഫ്‌.-2, എൽ.ഡി.എഫ്‌.-4)

യു.ഡി.എഫ്.-ചങ്ങനാശ്ശേരി നഗരസഭ, വാഴപ്പള്ളി,

എൽ.ഡി.എഫ്.‌-മാടപ്പള്ളി, തൃക്കൊടിത്താനം, കുറിച്ചി, പായിപ്പാട്

‌വൈക്കം (യു.ഡി.എഫ്‌.-3, എൽ.ഡി.എഫ്‌.-7)

യു.ഡി.എഫ്.-വൈക്കം നഗരസഭ, വെച്ചൂർ, തലയാഴം.

എൽ.ഡി.എഫ്.-ഉദയനാപുരം, ടി.വി.പുരം, ചെമ്പ്, മറവൻതുരുത്ത്, തലയോലപ്പറമ്പ്, വെള്ളൂർ, കല്ലറ

ഏറ്റുമാനൂർ (യു.ഡി.എഫ്.-മൂന്ന്, എൽ.ഡി.എഫ്.-നാല്)

യു.ഡി.എഫ്.-ഏറ്റുമാനൂർ നഗരസഭ, ആർപ്പൂക്കര, അതിരമ്പുഴ.

എൽ.ഡി.എഫ്-നീണ്ടൂർ, അയ്മനം, കുമരകം, തിരുവാർപ്പ്.

പാലാ (യു.ഡി.എഫ്‌.-5, എൽ.ഡി.എഫ്‌.-7, എൻ.ഡി.എ.-1)

യു.ഡി.എഫ്.-മൂന്നിലവ്, മേലുകാവ്, തലപ്പലം, രാമപുരം, ഭരണങ്ങാനം.

എൽ.ഡി.എഫ്.-പാലാ നഗരസഭ, തലനാട്, മീനച്ചിൽ, കടനാട്, കരൂർ, കൊഴുവനാൽ, എലിക്കുളം

എൻ.ഡി.എ.-മുത്തോലി

പൂഞ്ഞാർ (യു.ഡി.എഫ്.-മൂന്ന്, എൽ.ഡി.എഫ്.-ഏഴ്, )

യു.ഡി.എഫ്.-ഈരാറ്റുപേട്ട നഗരസഭ, തീക്കോയി, കോരൂത്തോട്.

എൽ.ഡി.എഫ്.-തിടനാട്, പൂഞ്ഞാർ, പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര, പാറത്തോട്, മുണ്ടക്കയം, എരുമേലി, കൂട്ടിക്കൽ

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (യു.ഡി.എഫ്‌.1, എൽ.ഡി.എഫ്‌.7, എൻ.ഡി.എ.1)

യു.ഡി.എഫ്.-നെടുംകുന്നം.

എൽ.ഡി.എഫ്.-കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, ചിറക്കടവ്, മണിമല, വാഴൂർ, കറുകച്ചാൽ, കങ്ങഴ, വെള്ളാവൂർ

എൻ.ഡി.എ.-പള്ളിക്കത്തോട്

പുതുപ്പള്ളി (യു.ഡി.എഫ്.-2, എൽ.ഡി.എഫ്.-6)

യു.ഡി.എഫ്.-മീനടം, അയർക്കുന്നം

എൽ.ഡി.എഫ്.-പുതുപ്പള്ളി, വാകത്താനം, പാമ്പാടി, കൂരോപ്പട, മണർകാട്, അകലക്കുന്നം

കടുത്തുരുത്തി (യു.ഡി.എഫ്‌.-2, എൽ.ഡി.എഫ്‌.-9

യു.ഡി.എഫ്.‌-കുറവിലങ്ങാട്‌, ഉഴവൂർ.

എൽ.ഡി.എഫ്.‌-മുളക്കുളം, കടുത്തുരുത്തി, ഞീഴൂർ, മാഞ്ഞൂർ,