എബിൻ കെ. സാം, കെ.എസ്.ആദിത്യൻ, ആൽവിൻ വർഗീസ്, എം. അരുൺ, ബ്ലെസ്സൻ സുനിൽ തോമസ്, ഫിലൻ ജോസഫ്, ജിറ്റോ മാത്യു (എം.ജി.ഇ.എം. എച്ച്.എസ്.എസ്., ഞാലിയാകുഴി, വാകത്താനം)