മൂന്നിലവ് : മീനച്ചിൽ റിവർവാലി പദ്ധതിയുടെ വിവിധ പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങളിൽ ജലസേചനവകുപ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥസംഘം സന്ദർശനം നടത്തി. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നിർദേശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളായ കളത്തുക്കടവ് രണ്ടാറ്റുമുന്നി, ചകിണിയാംതടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്, ചില്ലിചി ചെക്ക്ഡാം കം ബ്രിഡ്ജ്, മലങ്കര ഡാമിൽ നിന്ന്‌ വെള്ളം എത്തിക്കുന്ന മൂന്നിലവ് ടൗണിനോട് ചേർന്ന തുരങ്ക പദ്ധതിപ്രദേശം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥസംഘം സന്ദർശനം നടത്തിയത്.

സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയർ ശ്രീകലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിൽ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർ ഷീല അശോകൻ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് എൻജിനീയർ ബിന്ദു ദിവാകരൻ തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷോൺ ജോർജ്, മൂന്നിലവ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജോഷി ജോഷ്വാ, അജിത്ത് ജോർജ്, ജോളി തോമസ്, ജിൻസി ഡാനിയേൽ എന്നിവരും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടൊപ്പം പദ്ധതിപ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു.