കുടമാളൂർ സെന്റ് മേരീസ് മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ തീർത്ഥാടനകേന്ദ്രം: ജപമാല 10.00, കുർബാന 10.30, നൊവേന 11.30, വചന പ്രഘോഷണം 11.45, ദിവ്യകാരുണ്യ ആരാധന 12.45