ചാത്തന്നൂർ : കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തിന്‍റെ രണ്ടാംഘട്ടം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിറക്കര പഞ്ചായത്തിൽ പ്രത്യേക യോഗം. മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ, എം.ജി.എൻ.ആർ.ഇ.ജി.എസ്. ജീവനക്കാർ എന്നിവരുടെ യോഗം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള കർമപദ്ധതി തയ്യാറാക്കി.

ബോധവത്‌കരണത്തിനായി നിലവിലുള്ള വാർഡുതല കർമസമിതിയെ ഊർജിതപ്പെടുത്തും. 45 വയസ്സിനുമുകളിലുള്ളവരുടെ വാക്സിനേഷൻ മേഖലാതല ക്യാമ്പുകൾ വഴി പൂർത്തീകരിക്കും. തൊഴിലുറപ്പു തൊഴിലാളികൾ, ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ, സാമൂഹികപ്രവർത്തകർ, ഇലക്‌ഷൻ പ്രചാരണത്തിന് പങ്കെടുത്ത പൊതുപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തും. പ്രതിരോധ ബോധവത്‌കരണത്തിനായി മൈക്ക് അനൗൺസ്‌മെൻറും സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനവും ഊർജിതമാക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചതായി പ്രസിഡൻറ് സി.സുശീലാദേവി, സെക്രട്ടറി എം.സുരേഷ്ബാബു എന്നിവർ പറഞ്ഞു.