കൊല്ലം : ‘അസമത്വങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം എയ്ഡ്സും മഹാമാരികളും ഇല്ലാതാക്കാം' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ജില്ലയിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്തപരിപാടികളോടെ എയ്ഡ്സ്ദിനാചരണം നടത്തി. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി., റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദീപംതെളിച്ചു. വിവിധ നഴ്സിങ് കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾ, അധ്യാപകർ, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ ദീപംതെളിക്കലിന്റെ ഭാഗമായി.

എയ്‌ഡ്സ് ബോധവത്കരണ സ്കിറ്റ് മത്സരം ആശ്രാമം ഐ.എം.എ.ഹാളിൽ നടന്നു. ആശ്രാമം സർക്കാർ സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്‌സിങ് ഫോർ എസ്.സി./എസ്.ടി. ഒന്നാംസ്ഥാനവും ഡോ. നായേഴ്‌സ് സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്‌സിങ് രണ്ടാംസ്ഥാനവും നേടി. തേവലക്കര ക്രിസ്തുജയന്തി സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്‌സിങ്ങാണ് മൂന്നാമതെത്തിയത്.

ഡി.എം.ഒ. ഡോ. ബിന്ദു മോഹൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ഡി.എം.ഒ.മാരായ ഡോ. ജെ.മണികണ്ഠൻ, ഡോ. ആർ.സന്ധ്യ, ഡോ. സാജൻ മാത്യൂസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.