കൊച്ചി : മാരിവില്ലഴകിലൊരു പാമ്പ്. മൂന്നാർ ടൗണിനോടുചേർന്ന പാറക്കൂട്ടങ്ങളിൽനിന്ന് അപൂർവമായ ആ അഴകിന്റെ പടം ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞു. തൃശ്ശൂർ സ്വദേശി മൃദുലാ മുരളിയാണ് മഴവിൽപാമ്പിനെ ക്യാമറയിലാക്കിയത്. മണ്ണിനടിയിൽ കഴിയുകയും രാത്രികാലങ്ങളിൽമാത്രം പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പാമ്പിന്റെ ചിത്രം അപൂർവമായേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ.

മെലാനോഫിഡിയം (Melanophidium) വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവ ഷീൽഡ് ടെയിൽ സ്നേക്ക്സ് എന്ന പൊതുവിഭാഗത്തിലും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിഷമില്ലാത്ത ഈ ജാതിയിലെ നാലിനങ്ങളെ മാത്രമേ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ. മൂന്നാറിൽമാത്രം കാണപ്പെടുന്ന തവളകളുടെ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് മൃദുലയും ഭർത്താവ് മുരളിയുമടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന് മഴവിൽപാമ്പിന്റെ ചിത്രം ലഭിച്ചത്. ഈ പാമ്പുകളിലെ ആദ്യയിനമായ 'വിയനാടുൻസെ'യെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 1863-ൽ ആയിരുന്നു. വയനാടുമുതൽ കർണാടക അഗുമ്പെവരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് കാണുന്നു എന്നാണ് അന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

പിന്നീട് 1870-ൽ മാനന്തവാടിയിൽ കറുത്ത ഇരട്ടവരയനായ 'ബിലിനിയേറ്റം' കണ്ടെത്തി. പുള്ളിക്കുത്തുള്ള ഇനമായ 'പംക്റ്റാറ്റം' 1871-ൽ തമിഴ്നാട് ആനമല ഭാഗത്താണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഒടുവിൽ 144 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 2016-ൽ ഗോവ-മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്ന് നാലാമത്തെ ഇനത്തെ കണ്ടെത്തി. 'മെലാനോഫിഡിയം ഖായിറിനോട് സമാനമാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന പാമ്പ്. അതേസമയം, ഇതിനുമുൻപ് പെരിയാർ കടുവസങ്കേതത്തിൽനിന്നും പീരുമേട് കുട്ടിക്കാനം പ്രദേശത്തുനിന്നും ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉരഗ ഗവേഷകൻ സന്ദീപ് ദാസ് പറഞ്ഞു.

Content highlights :a rare snake species named melanophidium with rainbow colour found in munnar