കാസര്‍കോട്: വികസനത്തില്‍ മറ്റു ജില്ലകളെക്കാള്‍ ബഹുദൂരം പിന്നില്‍നില്ക്കുന്ന കാസര്‍കോടിനെ അതിവേഗം വികസന ട്രാക്കിലെത്തിക്കാനുള്ള സുപ്രധാന നിര്‍ദേശവും പാളി. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജുകളുള്ള കാസര്‍കോട് ജില്ലയെ അതില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രഭാകരന്‍ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ നിര്‍ദേശം ഇതുവരെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുപോലുമില്ല.
ജില്ലയില്‍ നാല് താലൂക്കുകളിലായി 127 വില്ലേജുകളാണുള്ളത്. പക്ഷെ, ആകെ വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ 83 എണ്ണം മാത്രം. പക്ഷെ, ഇതില്‍ 25 എണ്ണവും ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് സംവിധാനത്തിലുള്ളതാണ്. അതായത് മൂന്നും നാലും വില്ലേജുകള്‍ക്ക് ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസ്.
ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസിലും കാര്യങ്ങള്‍ നേരെ ചൊവ്വേ നടക്കില്ല. ചെറിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുപോലും കിലോമീറ്ററുകള്‍ ദൂരെയുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസില്‍ പൊതുജനത്തിന് പലവട്ടം കയറിയിറങ്ങേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ജോലിഭാരംമൂലം സമയത്ത് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍വരെ നല്കാന്‍പോലും കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍.
ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് സമ്പ്രദായം അടിയന്തരമായി വിഭജിച്ച് ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കണമെന്ന് വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍മാര്‍ റവന്യൂമന്ത്രിക്ക് മുന്നില്‍ നേരിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
കാസര്‍കോടിന്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരംകാണാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച ഡോ. പ്രഭാകരന്‍ കമ്മീഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജ് സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എടുത്തുപറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള 13 വില്ലേജുകള്‍ അടിയന്തരമായി വിഭജിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ 2012-ല്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രഥമ പരിഗണന നല്കി ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. പക്ഷെ, ഈ നിര്‍ദേശം അര്‍ഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തിലെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായില്ല.
വികസനത്തില്‍ ഏറെ പിന്നാക്കംനില്ക്കുന്ന കാസര്‍കോട്, മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജുകളുള്ളത്. കുമ്പള ഭാഗത്തെ ഇച്ചിലങ്കോട് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് കീഴില്‍ മാത്രം ഇച്ചിലങ്കോട്, ബേക്കൂര്‍, ഹേരൂര്‍, ഷിറിയ, കുമ്പനൂര്‍ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വില്ലേജുകളാണ് വരുന്നത്. വില്ലേജ് ഓഫീസുകള്‍ക്കായി സ്ഥലം കണ്ടെത്താന്‍ പ്രശ്‌നമില്ലെങ്കിലും അധിക തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനോടുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ വിമുഖതയാണ് പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് തടസ്സം.
താലൂക്കുകളിലെ വില്ലേജുകളും അതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജുകളും
(അടിയന്തരമായി വിഭജിക്കണമെന്ന് പ്രഭാകരന്‍ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചവ ചുവന്ന നിറത്തില്‍)

കാസര്‍കോട് താലൂക്ക്
1. കുഡ്‌ലു (കുഡ്‌ലു, ഷിറിബാഗിലു, പുത്തൂര്‍)
2. കാസര്‍കോട് (കാസര്‍കോട്, അടുക്കത്ത്ബയല്‍)
3. മധൂര്‍ (മധൂര്‍, പട്‌ള)
4. കുമ്പഡാജെ (കുമ്പഡാജെ, ഉബ്രങ്ങള)
5. നെട്ടണിഗെ (നെട്ടണിഗെ, ബെള്ളൂര്‍)
6. ചെങ്കള (ചെങ്കള, മുട്ടത്തൊടി)
7. പാടി (പാടി, നെക്രാജെ)
9. കളനാട് (കളനാട്, ചെമ്മനാട്)
10 തെക്കില്‍ (തെക്കില്‍, പെരുമ്പള)
11. പുത്തൂര്‍ (കുഡ്‌ലു പാര്‍ട്ട്, ഷിറിബാഗിലു)
12. ആദൂര്‍ (ആദൂര്‍, കാറഡുക്ക)
മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്ക്
1. കുഞ്ചത്തൂര്‍ (കുഞ്ചത്തൂര്‍, ഉദ്യാവര)
2. ഹൊസബെട്ടു (ഹൊസബെട്ടു, ബങ്കര, മഞ്ചേശ്വരം, ബഡാജെ)
3. കടമ്പാര്‍ (കടമ്പാര്‍, കുളൂര്‍, മൂടംബയല്‍, മജിബയല്‍)
4. മീഞ്ച (മീഞ്ച, കളിയൂര്‍, കോളിയൂര്‍, തലക്കള)
5. കൊടലമൊഗറു (കൊടലമൊഗറു, പാത്തൂര്‍)
6. വൊര്‍ക്കാടി (വൊര്‍ക്കാടി, പാവൂര്‍)
7. ഇച്ചിലങ്കോട് (ഇച്ചിലങ്കോട്, ബേക്കൂര്‍, ഹേരൂര്‍, ഷിറിയ, കുമ്പനൂര്‍)
8. ഉപ്പള (ഉപ്പള, കോടിബയല്‍, മംഗല്‍പാടി, മുളിഞ്ച)
9. പൈവെളിഗെ (പൈവെളിഗെ, ചിപ്പാര്‍)
10. കയ്യാര്‍ (കയ്യാര്‍, കുടലമര്‍ക്കള)
11. ബംബ്രാണ (ബംബ്രാണ, ആരിക്കാടി, കിടൂര്‍, ഉജറുള്‍വാര്‍)
12. കോയിപ്പാടി (കോയിപ്പാടി, ഇച്ചിലംപാടി, മൊഗ്രാല്‍)
13. ഇടനാട് (ഇടനാട്, കണ്ണൂര്‍, പുത്തിഗെ)
14. ബാഡൂര്‍ (ബാഡൂര്‍, അംഗടിമുഗര്‍, മുഗു)
15. പഡ്രെ (പഡ്രെ, കാട്ടുകുക്കെ)
ഹൊസ്ദുര്‍ഗ് താലൂക്ക്
1. കീക്കാന്‍ (കീക്കാന്‍, പള്ളിക്കര)
2. മാണിയാട്ട് (മാണിയാട്ട്, പിലിക്കോട്)
3. തിമിരി (തിമിരി, ക്ലായിക്കോട്)
വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക്
1.ചീമേനി രണ്ട് (ചീമേനി രണ്ട്, കരിന്തളം)
---------------------------