ശ്രീകണ്ഠപുരം: നിടിയേങ്ങ റോഡരികിൽ വേളായി കയറ്റത്തിൽ കൃഷിഭവനു വേണ്ടിയെന്നുപറഞ്ഞ് നിർമിച്ച കെട്ടിടം കാടുമൂടിയനിലയിൽ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാണ് കെട്ടിടം നിർമിച്ചതെങ്കിലും പണി പൂർത്തിയായതോടെ അധികൃതർതന്നെ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി. പിന്നീട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയില്ല.

കെട്ടിടനിർമാണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പലരും സർവീസിൽനിന്ന് വിരമിച്ചു. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കെട്ടിടം പൂർണമായും കാടിനുള്ളിലായ സ്ഥിതിയാണ്. റോഡരികിലുള്ള കെട്ടിടം ഇന്ന് കാണാൻപോലും കഴിയാത്തനിലയിൽ കാടുപിടിച്ചു. കെട്ടിടം നിർമിച്ച് കുറച്ചു വർഷങ്ങളിൽ ഇവിടം സാമൂഹികവിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്നെന്നും ആർക്കും കടക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കാടുമൂടിയപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ശല്യം ഇല്ലാതായതെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. നിലവിൽ കൃഷിഭവൻ കെട്ടിടം നഗരസഭാ ഓഫീസ് സമുച്ചയത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് ഒട്ടേറെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ വാടകക്കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ ചെലവിൽ പണിത കെട്ടിടം ആരും കാണാതെ കാട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നത്.

ശ്രീകണ്ഠപുരം എക്സൈസ് ഓഫീസ്, സബ് ട്രഷറി, കെ.എസ്.ഇ.ബി. സെക്ഷൻ ഓഫീസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഓഫീസുകളെല്ലാം വാടകക്കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ശ്രീകണ്ഠപുരത്ത് അഗ്നിരക്ഷാനിലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും സ്വന്തം ഭൂമിയും കെട്ടിടവുമില്ലാത്തത് തടസ്സമാണ്. നിർമാണശേഷം ഉപയോഗിക്കാതെവെച്ച കെട്ടിടം കാലപ്പഴക്കത്താൽ ഭാഗികമായി നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് നവീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇനി എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.