കൂത്തുപറമ്പ് : വേങ്ങാട് വിത്തുത്പാദന കേന്ദ്രത്തിൽ ഹൈബ്രിഡ് ചെണ്ടുമല്ലി (മാരി ഗോൾഡ്) തൈകൾ വില്പനയ്ക്ക്. ഫോൺ : 0490-2308047.