ഇരിട്ടി: വേനൽമഴ വൈകിയതോടെ പഴശ്ശി പദ്ധതിയിൽ ജലനിരപ്പ് ആശങ്കാജനകമായ നിലയിലേക്ക് താണു. 19.74 മീറ്ററാണ് പദ്ധതിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ്. 26.58 മീറ്ററാണ് സംഭരണശേഷി. പഴശ്ശി സംഭരണിയിൽനിന്നാണ് ജില്ലയിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുള്ള 80 ശതമാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പമ്പിങ്ങിന് നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് ഇപ്പോൾ ബാധിക്കില്ലെന്നാണ് പഴശ്ശി പദ്ധതി അധികൃതർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ അവസ്ഥ രണ്ടാഴ്ച നീണ്ടുനിന്നാൽ പല കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെയും പമ്പിങ് നിലയ്ക്കും.

സംഭരണിയിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞതാണ് പെട്ടെന്ന് ജനനിരപ്പ് താഴാൻ ഇടയാക്കിയത്. പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള പ്രധാന പുഴകളായ ബാവലിയും ബാരാപോളും വെള്ളം കുറഞ്ഞ് തീർത്തും മെലിഞ്ഞു. ആറളം വനത്തിൽനിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ നീരുറവകളും വറ്റി. ഇതോടെ ചെറുതും വലുതുമായ പുഴകളും വരൾച്ചാ ഭീഷണിയിലാണ്.

പുഴയിൽ ജലനിരപ്പ് താഴ്ന്നതോടെ മേഖലയിലെ കിണറുകളെല്ലാം വറ്റി. പുഴയോര ഗ്രാമങ്ങളിലടക്കം കടുവെള്ളക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാണ്. ഇതുവരെ വറ്റാത്ത കിണറുകളാണ് ഇത്തവണ വറ്റിവരണ്ടത്. ഇരിട്ടി നഗരസഭയിലും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും വാഹനങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സന്നദ്ധസംഘടനകളും സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ വീട്ടുകാർക്ക് കുടിവെള്ളം വണ്ടികളിൽ എത്തിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.