ചാവശ്ശേരി : ഇരിട്ടി നഗരസഭയുടെയും കുടുംബശ്രീ സി.ഡി.എസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കോഴിയും കൂടും പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ.ശ്രീലത നിർവഹിച്ചു. കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ പി.ശ്രീജ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ എ.കെ.രവീന്ദ്രൻ, കെ.സോയ, കൗൺസിലർമാരായ വി.ശശി, പി.രജിഷ, സി.ഡി.എസ്. അംഗം ഷൈമ, ഷിംന, ഷൈജ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. നഗരസഭയിലെ 33 വാർഡുകളിലെ 70 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കോഴിയും കൂടും തീറ്റയും നൽകിയത്.