ഇരിട്ടി : കാക്കയങ്ങാട് ഇലക്‌ട്രിക്കൽ സെക്‌ഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഉളിപ്പടി, പാറക്കണ്ടം, പിടങ്ങോട്, ചകിരി, നല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ വൈകീട്ട് മൂന്നുവരെ.