പാടിയോട്ടുചാൽ : പാടിയോട്ടുചാൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപതുമുതൽ വൈകീട്ട് അഞ്ചുവരെ.