നിങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാപ്പിള പാട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വോട്ട് ചെയ്യൂ
നിങ്ങള്‍ക്കും 'ജഡ്ജ്' ആവാം. ഇക്കൊല്ലത്തെ മാപ്പിളപ്പാട്ടു മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുത്തവരുടെ വീഡിയോകള്‍. കാണൂ, നിങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടപ്പെട്ട മത്സരാര്‍ഥിക്ക് വോട്ടു ചെയ്യൂ.
results
#kaLOLsavam2016
Social Media
Image Map
feedback
Image Map