കട്ടപ്പന : നിർമാണം തുടങ്ങി എട്ട് വർഷമായിട്ടും പൂർത്തിയാകാത്ത, കട്ടപ്പന ഗവ. ഐ.ടി.ഐ.യുടെ ആൺകുട്ടികുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ ചുവരുകളിൽ ബലക്ഷയത്തെ തുടർന്ന് വിള്ളലുകളുകൾ. ഇതോടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയാലും ഹോസ്റ്റലിൽ വിദ്യാർഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആശങ്കയിലാണ്. ഹോസ്റ്റലിനുള്ളിൽ പത്തിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചുമരും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങും വിണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനൽച്ചില്ലുകളും പൊട്ടിയ അവസ്ഥയിലാണ്.

2013-ലാണ് 1.20 കോടി രൂപ മുടക്കി കട്ടപ്പന ഐ.ടി.ഐ. ക്വാർേട്ടഴ്‌സിനോട് ചേർന്ന് ബോയ്‌സ് ഹോസ്റ്റൽ നിർമിച്ചത്. പ്രധാന കാമ്പസിനോട് ചേർന്ന്‌ ഒൻപത് ഏക്കർ സ്ഥലമുള്ള ഐ.ടി.ഐ. സ്വന്തമായി വഴിയില്ലാത്ത തുരുത്തിൽ ഹോസ്റ്റൽ പണിതത് അന്നേ ആക്ഷേപത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു.

ആദ്യഘട്ടമായി 30 വിദ്യാർഥികളെ താമസിപ്പിക്കാനാണ് ഐ.ടി.ഐ. അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ പദ്ധതിക്ക്‌ ആവശ്യമായ തുക തികയാതെ വന്നതോടെ ഹോസ്റ്റൽ നിർമാണവും മുടങ്ങി.

ഒന്നാംനിലയുടെ പണി പൂർത്തിയായെങ്കിലും ഭക്ഷണം പാചകംചെയ്യാനും കഴിക്കാനുംവേണ്ട സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വിട്ടുനൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതോടെ സമൂഹവിരുദ്ധർ രാത്രിയിൽ ഹോസ്റ്റൽ താവളമാക്കി. സ്ഥലത്ത് തമ്പടിക്കുന്നവർ ജനലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അടിച്ചുതകർക്കാനും തുടങ്ങി.

കോവിഡ് സമ്പർക്ക വിലക്കിന് ശേഷം വീണ്ടും റെഗുലർ ക്ലാസുകൾക്കായി അഡ്മിഷൻ നടപടികൾ ഐ.ടി.ഐ. ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ ജില്ലയുടെ ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ നിന്നുവരുന്നവർ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.

ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽനിന്ന് പഠിക്കുവാനെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക ഇത് അധിക സാമ്പത്തികബാധ്യതയുണ്ടാക്കുന്നു. രണ്ടുനിലകൂടി പണിത് റോഡിലേക്ക്‌ പാലം നിർമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക്‌ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. നാല് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഹോസ്റ്റൽ കാടുകയറി നശിക്കുന്ന വിവരം മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിനെ തുടർന്ന് പണിപൂർത്തിയാക്കി ഹോസ്റ്റൽ വിദ്യാർഥികൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നാല് വർഷം മുൻപ് ഐ.ടി.ഐ. അധികൃതർ കത്തു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ നടപടി ഉണ്ടായില്ല.

ഹോസ്റ്റലും പരിസരവും കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയും ഹോസ്റ്റൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിയുംവരും.