തൊടുപുഴ : ഒരാഴ്ചയിലെ ശരാശരി കണക്കാക്കിയപ്പോൾ ജില്ലയിലെ എട്ട് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ടി.പി.ആർ. 15-ന് മുകളിൽ. അടുത്ത ഒരാഴ്ച കാറ്റഗറി ‘ഡി’യിൽപ്പെട്ട ഇവിടങ്ങളിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ഡൗണായിരിക്കും. കാറ്റഗറി ‘സി’ 11 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. 23 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കാറ്റഗറി ‘ബി’യിലുള്ളത്. ഇവിടെ ഭാഗിക ഇളവുകളുണ്ട്. കാറ്റഗറി ‘എ’യിൽപ്പെട്ട 12 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൂർണ ഇളവുകളുണ്ട്.

ഈ മാസം 28 വരെയാണ് ഈ രീതി. ടി.പി.ആർ. അഞ്ചിൽ താഴെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ‘എ’ വിഭാഗത്തിലും അഞ്ചുമുതൽ 10 വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ‘ബി’യിലും 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ളവ ‘സി’ വിഭാഗത്തിലുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

15-ന് മുകളിൽ ടി.പി.ആർ. ഉള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കാറ്റഗറി ‘ഡി’യിലായിരിക്കും.

കാറ്റഗറി എ:കാമാക്ഷി, ചക്കുപള്ളം, മൂന്നാർ, ചിന്നക്കനാൽ, പെരുവന്താനം, രാജകുമാരി, രാജാക്കാട്, കൊക്കയാർ, വാഴത്തോപ്പ്, ശാന്തൻപാറ, ഇടമലക്കുടി, വട്ടവട.

കാറ്റഗറി ബി: തൊടുപുഴ നഗരസഭ, കുമളി, ഇരട്ടയാർ, ദേവികുളം, വെള്ളത്തൂവൽ, ഉടുമ്പന്നൂർ, ആലക്കോട്, മരിയാപുരം, മറയൂർ, ബൈസൺവാലി, മുട്ടം, മാങ്കുളം, കരിങ്കുന്നം, ഇടവെട്ടി, കരുണാപുരം, കാഞ്ചിയാർ, അയ്യപ്പൻകോവിൽ, പള്ളിവാസൽ, പാമ്പാടുംപാറ, പീരുമേട്, ഏലപ്പാറ, വണ്ടിപ്പെരിയാർ, വണ്ടൻമേട്.

കാറ്റഗറി സി:കട്ടപ്പന നഗരസഭ, വണ്ണപ്പുറം, മണക്കാട്, കഞ്ഞിക്കുഴി, വെള്ളിയാമറ്റം, സേനാപതി, കരിമണ്ണൂർ, പുറപ്പുഴ, വാത്തിക്കുടി, അടിമാലി, ഉപ്പുതറ.

കാറ്റഗറി ഡി:കാന്തല്ലൂർ, അറക്കുളം, നെടുങ്കണ്ടം, കുടയത്തൂർ, കോടിക്കുളം, കുമാരമംഗലം, കൊന്നത്തടി, ഉടുമ്പൻചോല.