തൊടുപുഴ : പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ ജില്ലയിൽ 35 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു. 26 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഒൻപത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാക്‌സിനേഷനുള്ള സൗകര്യം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും 45-നും 59-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഗുരുതരരോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കുമാണ് ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വാക്‌സിനേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി മുൻകൂട്ടി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തണം. www.cowin.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് റജിസ്റ്റർ യുവേഴ്‌സെൽഫ്‌ (register yourself) എന്ന ലിങ്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുറന്നുവരുന്ന വിൻഡോയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ നൽകി ലഭിക്കുന്ന ഒ.ടി.പി. വഴി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താം. രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോപതിച്ച ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയിലെ വിവരങ്ങളും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളും നൽകുക. തുടർന്ന് വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രവും തീയതിയും സമയവും തിരഞ്ഞെടുക്കണം. രോഗബാധിതരായ 45-നും 59-നുമിടയിൽ പ്രായമുള്ളവർ വാക്‌സിൻ എടുക്കാനെത്തുമ്പോൾ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ഫോൺ-1800 4255 640.