കണ്ണിന്റെ ഭംഗി നിശ്ചയിക്കുന്നതില്‍ കണ്‍പീലികള്‍ക്കുള്ള സ്ഥാനം ചെറുതല്ല. കണ്‍പീലിയഴകിനായി ചില ടിപ്‌സ്.

  • കണ്‍പീലികള്‍ കരുത്തോടെ വളരാന്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ട്രിം ചെയ്യാം.ഇതിനായുള്ള കത്രിക കടകളില്‍ ലഭ്യമാണ് 
  • കണ്‍പീലികള്‍ വൃത്തിയാക്കാന്‍ ഐലാഷ് കോമ്പ് വാങ്ങാം. കണ്‍പീലികള്‍ സുന്ദരമാക്കുന്നതിനും കൊഴിച്ചില്‍ തടയുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും
  • കണ്‍പീലിക്ക് കരുത്ത് നല്‍കാന്‍ ഒലിവ് ഓയില്‍ ബെസ്റ്റാ. 
  • പെട്രോളിയം ജെല്ലി കണ്‍പീലികളില്‍ പുരട്ടുന്നത് പീലികള്‍ക്ക്  കരുത്ത് നല്‍കും 
  • ആവണക്കെണ്ണ മസ്‌കാര ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്‍പീലിയില്‍ പുരട്ടുന്നത് പീലി വളരുന്നതിനും കരുത്ത് നല്‍കുന്നതിനും സഹായിക്കും 
  • അല്‍പം ആല്‍മണ്ട് ഓയിലില്‍ ഒരുമുട്ടയുടെ വെള്ള ചേര്‍ത്ത് കണ്‍പീലിയില്‍ പുരട്ടുന്നത് കൊഴിച്ചില്‍ തടയും 
  • കറ്റാര്‍വാഴ കണ്‍പീലികളില്‍ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് കണ്‍പീലികള്‍ക്ക് ആരോഗ്യം നല്‍കുന്നു