ചൂട് അതിന്റെ പാരമ്യത്തില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വീടിനുള്ളില്‍ ഫാനിട്ടാല്‍ പോലും നന്നായൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. കോണ്‍ക്രീറ്റ് വീടാണെങ്കില്‍ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട. എങ്കിലും ചൂടിന് അല്‍പ്പമൊരു ശമനമുണ്ടാവാനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 

കുറച്ച് ഓടും ഓലമടലും കിട്ടിയാല്‍ കോണ്‍ക്രീറ്റ് വീട്ടില്‍ തണുപ്പുനിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കാം. മേല്‍ക്കൂരയില്‍ ഓടുകള്‍ നിരത്തി, അതിനുമുകളില്‍ ഓലമടലുകള്‍ നിരത്തുകയാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ഈ എ.സി. സംവിധാനത്തില്‍ ചെയ്യേണ്ടത്. പകല്‍മുഴുവന്‍ വെയിലേറ്റ് കിടക്കുന്ന കോണ്‍ക്രീറ്റ് മേല്‍ക്കൂര രാത്രിസമയവും മുറിയില്‍ ചൂട് പടര്‍ത്തും. ഫാന്‍ തരുന്നതും ചൂട് കാറ്റുതന്നെയായിരിക്കും. 

കോണ്‍ക്രീറ്റ് ചുട്ടുപഴുക്കുന്നത് പറ്റുന്നതുപോലെയൊക്കെ തടഞ്ഞാല്‍ ഈയൊരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കുറേയൊക്കെ ശമനം ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം. 

ആശയം, ഫോട്ടോ: എച്ച്. ഹരികൃഷ്ണന്‍