ന്ന് ചെവിയിൽ ഒന്നിലേറെ ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നത് സ്വഭാവികമാണ്. ഒപ്പം മൂക്ക് കുത്തുന്നതും ഫാഷൻ്റെ ഒരു അളവ്കോലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.   ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ തുളയ്ക്കുമ്പോള്‍ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍  ശരീരത്തിന് വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും.  ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില  ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ.

അലര്‍ജി

പ്രത്യേക ലോഹങ്ങളോട്  അലര്‍ജിയുള്ളവര്‍ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ തുളക്കുമ്പോൾ  അലര്‍ജി ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ലോഹങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളു. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാതെ വൃണങ്ങളായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചേക്കാം.

അണുബാധ

തുളയ്ക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളില്‍ അണുബാധ ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അണുബാധയുണ്ടായാൽ മുറിവുകളിൽ  പഴുപ്പും വീക്കവും വരും. ശരിയായി ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലേക്ക് അണുബാധ കയറി   മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം.  

നാഡീക്ഷതം

വേണ്ടവിധത്തില്‍ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ നാഡീക്ഷതത്തിനും അതുവഴി അനുബന്ധഭാഗങ്ങളുടെ മരവിപ്പിനും അശ്രദ്ധമായ ശരീരഭാഗങ്ങള്‍ തുളയ്ക്കല്‍ കാരണമാകുന്നു.  

മറ്റുരോഗങ്ങള്‍

വൃത്തിയില്ലാത്തതും മറ്റുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിച്ചതും വേണ്ടവിധത്തില്‍ ശുദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി, എച്ച്.ഐ.വി, ടെറ്റനസ് എന്നീ രോഗങ്ങളും  പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.