ആയുസ്സിന്റെ വേദമായ ആയുർവേദത്തിന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാര്യനെന്ന പദവിക്ക് എന്തുകൊണ്ടും അർഹനാണ് നൂറാം ജന്മദിനത്തിന്റെ നിറവിലെത്തി നിൽക്കുന്ന ശ്രീ. പി. കെ. വാര്യർ. കർമ്മം എന്നത് പ്രവർത്തി മാത്രമല്ല, ജീവിതചര്യകൂടിയാണ് എന്ന് സ്വയം മാതൃകയായി നമുക്ക് മുൻപിൽ തുറന്ന് കാണിച്ച അസാമാന്യ വ്യക്തിത്വമാണദ്ദേഹം. തൊട്ടടുത്ത നാട്ടുകാർ കൂടിയായതിനാലായിരിക്കണം ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാനും പിന്നീട് അടുത്തറിയാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും ആയുർവ്വേദവും വിഭിന്നങ്ങളായ ആശയഗതികളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് മാറിചിന്തിക്കുവാനും ആയുർവേദവും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാനും എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതും ഒരു പക്ഷെ പി. കെ. വാര്യർ എന്ന ഈ അതുല്യപ്രതിഭയോടുള്ള അടുപ്പോ ആദരവോ ആയിരിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം നല്ലവശങ്ങളും വളരെ നല്ല ചികിത്സാരിതികളും ഉണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

എല്ലാ ചികിത്സാ മേഖലകളും ആത്യന്തികമായി മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യവും നന്മയും പ്രദാനം ചെയ്യാനായി നിലനിൽക്കുന്നവയാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ശ്രീ. പി. കെ. വാര്യരുടെ നിലപാടും വ്യത്യാസമുള്ളതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പല അവസരങ്ങളിലായി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ ആസ്ഥാനമായ കോട്ടക്കലിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിച്ചതിനാൽ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആധികാരികതയോടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ധാരാളം രോഗികൾക്ക് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ ചികിത്സയൊരുക്കാനും പി കെ വാര്യരുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും കൈപ്പുണ്യം അനുഭവിക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് തിരികെയെത്തിയ ശേഷവും ഇവരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും ഞങ്ങളിലൂടെ ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ച അസുലഭമായ ചികിത്സാനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പലതവണ വാചാലരാവുന്നത് അനുഭവിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും ആര്യവൈദ്യശാലയിലെത്തുന്ന എത്രയോ രോഗികൾ ഞങ്ങളുടെ അരികിലും ചികിത്സ തേടിയെത്താറുണ്ട്. പരസ്പരം ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കുകയോ, നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയോ, തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല എന്നതാണ് ഈ ആത്മബന്ധത്തെ ദൃഢപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

വ്യക്തിപരമായും എനിക്ക് ഒട്ടനവധി നല്ല ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളും ശ്രീ. പി. കെ. വാര്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്റെ മാതാവിന് തൊലിപ്പുറത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരസുഖം വന്നകാലത്ത് പല ചികിത്സകളും പരീക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണമായ ഫലം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പി. കെ വാര്യരുടെ അരികിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്. അദ്ദേഹം നിശ്ചയിച്ച ചികിത്സ ഒരു മാസം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ അസുഖം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തന്നെ മാറിയിരുന്നു. പിന്നീടത് തിരികെ വന്നില്ല എന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെതായിരിക്കണം പിന്നീട് എന്റെ മകൾക്ക് ഇതേ അസുഖം വന്നപ്പോൾ അവളും സ്വീകരിച്ചത് പി. കെ. വാര്യരുടെ ചികിത്സ തന്നെയായിരുന്നു. തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സാവിധികളിലൂടെ അവളും പൂർണ്ണമായി രോഗവിമുക്തി നേടുകയും ചെയ്തു.

പലയിടങ്ങളിലും ആയുർവേദം എന്നത് സുഖചികിത്സ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രോഗചികിത്സ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇന്നും അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയും അതിന്റെ വ്യാപനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല. ഇതിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം പതിറ്റാണ്ടുകളായി വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പി. കെ. വാര്യർ തന്നെയാണ്. പലതവണയായുള്ള സംഭാഷങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ചപ്പാടായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് മനുഷ്യന്റെ അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം 'ഉദര നിമിത്തം' ആണ് എന്നതാണ്. ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധപുലർത്തിയാൽ തന്നെ പരമവാധി അസുഖങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ദിനചര്യകളിലൂടെയും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് അദ്ദേഹം വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മുൻപിൽ കാണിച്ച് തരുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വയം മാതൃകയാകുന്ന ആ ജീവിതത്തെ അനുകരിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണല്ലോ.

കോട്ടക്കൽ മിംസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബഹു. മുൻരാഷ്ട്രപതി ശ്രീ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം നിർവ്വഹിക്കുന്ന വേദിയിൽ മുഖ്യ ആശംസാ പ്രാസംഗികനായുണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീ. പി. കെ. വാര്യരായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളിലും പിന്നിടുന്ന നാഴികക്കല്ലുകളിലും സ്നേഹ സാന്നിദ്ധ്യമായി അദ്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ആ സ്നേഹസാന്നിദ്ധ്യം ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങളോടെ നമുക്കൊപ്പമുണ്ടാകട്ടെയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹ സാന്നിദ്ധ്യത്തിന് നൂറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു.

(ആസ്റ്റർ ഡി എം ഹെൽത്ത്കെയർ ഫൗണ്ടർ ചെയർമാനാണ് ലേഖകൻ)

Content Highlights:Chairman of Aster DM Healthcare Azad Moopen share about Dr.P.K warrier 100th birthday