യോഗാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ്.കെ.വി. യു. പി. എസ് കുറിഞ്ഞി, രാമപുരം സ്‌കൂളിലെ സീഡ് ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിച്ച യോഗാസനം.

Content Highlights: International Yoga Day 2020, Mathrubhumi Seed, SKV UP School Ramapuram