ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

1/24

1. ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍


കിടപ്പറയില്‍ കൂടുതല്‍ ഉണര്‍വ് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കില്‍ അറിയുക, ചില ലഘുവ്യായാമങ്ങളിലൂടെ ലൈംഗികത കൂടുതല്‍ ആസ്വാദ്യകരമാക്കാനാവും. വ്യായാമങ്ങള്‍ പ്രധാനമായും താഴെപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത്.

1. പേശികളുടെ ശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.
2. ശാരീരിക ചലനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശക്തവും ആയാസരഹിതവുമാക്കുന്നു.
3. പേശീവേദനയും പേശിപിടുത്തവും കുറയ്ക്കുന്നു.
4. നടുവേദനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു.
5. ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെയും ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെയും തീവ്രത ക്രമപ്പെടുത്തി ക്ഷമത നിലനിര്‍ത്തുന്നു.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

2/24

2. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(1)


ലൈംഗിക പ്രക്രിയയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പേശികളെ ലഘു വ്യായാമങ്ങളിലൂടെ ബലപ്പെടുത്താനാവും. ലൈംഗിക ബന്ധം അനായാസകരവും ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വ്യായാമങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത്:

1. നിവര്‍ന്നുകിടന്ന് കാല്‍മുട്ടുകള്‍ മടക്കിവയ്ക്കുക. പുറം അഞ്ചു സെക്കന്റോളം മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തി നിര്‍ത്തിയതിന് ശേഷം പതുക്കെ താഴ്ത്തുക. ഇത് 10-15 തവണ ആവര്‍ത്തിക്കുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

3/24

3. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(2)

നിവര്‍ന്ന് കിടന്ന് ഒരു കാല്‍ മടക്കി വെച്ചതിനുശേഷം മറ്റേ കാല്‍ മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുകയും പതുക്കെ താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

4/24

4. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(3)

മലര്‍ന്നുകിടന്ന് കാല്‍മുട്ട് 90 ഡിഗ്രിയിലും ഇടുപ്പ് 45 ഡിഗ്രിയിലും മടക്കിവെച്ചതിനുശേഷം കൈകള്‍ നീട്ടുക. ശരീരത്തിന്റെ മുകള്‍ഭാഗം മൂന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു സെക്കന്റുവരെ ഉയര്‍ത്തി പിടിച്ചതിനുശേഷം പതുക്കെ താഴ്ത്തുക. ഈ വ്യായാമം ഉദരഭാഗത്തെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

5/24

5. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(4)


മലര്‍ന്നു കിടന്ന് പുറം മുഴുവനായും നിലത്ത് അമര്‍ത്തിവെച്ച് കഴുത്ത് പതുക്കെ മുന്നോട്ടു ചേര്‍ത്ത് നെഞ്ച് മുകളിലേക്കുയര്‍ത്തുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ താഴ്ത്തുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

6/24

6. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(5)

കമിഴ്ന്നുകിടന്ന് കൈകള്‍ ശരീരത്തോട് ചേര്‍ത്ത് വെച്ച് തലയും നെഞ്ചും പതുക്കെ ഉയര്‍ത്തുക. മൂന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു സെക്കന്റുവരെ പിടിച്ചശേഷം പതുക്കെ താഴ്ത്തുക. ഇത് പരിശീലിച്ചതിനുശേഷം കൈകള്‍ മുന്നോട്ടു നീട്ടി വ്യായാമം തുടരുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

7/24

7. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(6)

കമിഴ്ന്നുകിടന്ന് ഒരു കാല്‍ മുട്ട് മടക്കിയശേഷം മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുക. ഇത് മറ്റേ കാലിലും ആവര്‍ത്തിക്കുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

8/24

8. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(7)

ഒരു വശത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞ് കിടന്ന് കാല്‍ ഉയര്‍ത്തുക. പിന്നീട് പതുക്കെ താഴ്ത്തുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

9/24

9. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(8)

നാലുകാലില്‍ നിന്ന് ഇടതു കാലും വലതു കൈയും ഒരേസമയം മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ താഴ്ത്തുക. ഇത് പത്തു മുതല്‍ പതിനഞ്ചുവരെ പ്രാവശ്യം ആവര്‍ത്തിക്കുക. ഈ വ്യായാമം കമിഴ്ന്ന് കിടന്നും ചെയ്യാം.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

10/24

10, ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(9)

ഒരു കാല്‍ മടക്കിയും മറ്റേ കാല്‍ നീട്ടിയും വെച്ച് പുറം തറയില്‍ നിന്നുയര്‍ത്തി 5-10 സെക്കന്റ് പിടിക്കുക. ഇത് ആവര്‍ത്തിക്കുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

11/24

11. ശക്തി കൂട്ടാനുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍(10)

നിവര്‍ന്ന് കിടന്ന് കാലുകള്‍ രണ്ടും മടക്കി മുട്ടുകള്‍ പതുക്കെ അകത്തുകയും അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

12/24

12. പെല്‍വിക് ടില്‍ട്ട് വ്യായാമങ്ങള്‍


ചലനപ്രക്രിയയില്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇടുപ്പിന്റെയും പുറത്തെ കശേരുക്കളുടെയും (Lumbar Spine) ക്രമപ്രകാരമുള്ള താളാത്മകത (Lumbo Pelivic Rhythm). ഈ ചലനം ശരിയായ രീതിയിലല്ലെങ്കില്‍ ലൈംഗികപ്രക്രിയയില്‍ പുറംവേദനയും പേശീവേദനയും ഉണ്ടാവാന്‍ ഇടയുണ്ട്. ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയില്‍ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നത് പുറകിലെ മസിലുകളാണ്. ഇത്തരം പേശികളുടെ ശരിയായ പ്രവര്‍ത്തനം ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ളവയാണ് പെല്‍വിക് ടില്‍റ്റ് വ്യായാമങ്ങള്‍.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

13/24

13. പെല്‍വിക് ടില്‍ട്ട് വ്യായാമങ്ങള്‍(1)


നിവര്‍ന്ന് കിടന്ന് കാലുകള്‍ രണ്ടും മടക്കിവെക്കുക. പുറത്തെ വളഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ തുണിയുടെ റോള്‍ വെച്ച് പതുക്കെ അമര്‍ത്തുകയും മൂന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു സെക്കന്റുവരെ പിടിച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്യുക. സാവധാനം പേശികള്‍ അയയ്ക്കുക. ഇത് 10-15 തവണ ആവര്‍ത്തിക്കുക. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന വ്യായാമമാണിത്. ഇത് പരിശീലിച്ചശേഷം തുണി എടുത്തുമാറ്റിയും ചെയ്യണം.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

14/24

14. പെല്‍വിക് ടില്‍ട്ട് വ്യായാമങ്ങള്‍(2)


നിവര്‍ന്നു കിടന്ന് കാല്‍മുട്ടുകള്‍ മടക്കി ഇടുപ്പ് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും ചലിപ്പിക്കുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

15/24

15, പെല്‍വിക് ടില്‍ട്ട് വ്യായാമങ്ങള്‍(3)


നാല് കാലില്‍ നിന്ന് ഇടുപ്പ് മുകളിലേക്കും താഴോട്ടും ചലിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പുറം വളയ്ക്കുകയുംനിവര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുക. ഇത് 10-15 തവണ ചെയ്യണം.

പെല്‍വിക് ടില്‍ട്ട് വ്യായാമങ്ങള്‍(4)

ഇരുന്ന് ഇടുപ്പ് മുന്നോട്ടാക്കി പുറം വളയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം ഇടുപ്പ് പിന്നോട്ടാക്കി പുറം നിവര്‍ത്തുക.

പെല്‍വിക് ടില്‍ട്ട് വ്യായാമങ്ങള്‍(5)

കിടന്ന് കാലുകള്‍ രണ്ടും മടക്കി പുറം താഴോട്ട് അമര്‍ത്തി പിടിച്ച് ഒരു കാല്‍ പതുക്കെ താഴ്ത്തുക. പുറവും പ്രതലവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയില്‍ കാലിന്റെ നീട്ടല്‍ നിര്‍ത്തുകയും വീണ്ടും മടക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത് പലതവണ ആവര്‍ത്തിക്കുക.

ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

16/24

16. പിലാറ്റിസ് വ്യായാമമുറകള്‍


ശ്വാസോച്ഛ്വാസവും പേശികളുടെ മുറുക്കവും മനസ്സിന്റെ ശാന്തതയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മസിലുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനശേഷിയും ദൃഢതയും വര്‍ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതില്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഉദരത്തിലെ പേശികളുടെ മുറുക്കം ക്രമപ്പെടുത്തലാണ് പ്രധാനം.

ലൈംഗികപ്രക്രിയയിലെ ചലനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഉദരത്തിലെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ഇത്തരം വ്യായാമരീതികള്‍ പരിശീലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കിടന്ന് കാലുകള്‍ രണ്ടും മടക്കിവെച്ചതിനു ശേഷം കൈകള്‍ വയറിന് താഴെ വെച്ച് ആ ഭാഗത്തെ പേശികള്‍ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക. ഈ അവസ്ഥയില്‍ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സാവധാനം ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നടത്തുക.

ശ്വാസപ്രക്രിയയില്‍ വയറിന്റെ മുകള്‍ഭാഗം മാത്രമേ ചലിക്കാന്‍ പാടുള്ളു. ഇത് ഉദരപേശികളിലെ ട്രാന്‍സ്‌വേഴ്‌സ് അബ്‌ഡോമിനസ് (Transverse abdominus) എന്ന പേശിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കും. ഈ രീതി പാലിച്ചുകൊണ്ട് വിവിധ വ്യായാമങ്ങള്‍ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

17/24

17. പിലാറ്റിസ് വ്യായാമമുറകള്‍(1)

കാലുകള്‍ രണ്ടും മടക്കി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. അടിവയറ്റിലെ പേശികള്‍ ശക്തിയായി ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുക. സാവധാനം ഒരു കാല്‍ നിവര്‍ത്തുക. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടരുക. ഇതേ രീതിയില്‍ മറ്റേ കാല്‍ കൊണ്ടും ചെയ്യുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

18/24

18. പിലാറ്റിസ് വ്യായാമമുറകള്‍(2)

കാലുകള്‍ രണ്ടും മടക്കിവെച്ച് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക. അടിവയര്‍ ഉള്ളിലേക്കായിക്കൊണ്ടുതന്നെ പതുക്കെ കാല്‍ മടക്കി പുറത്തേക്ക് ചരിക്കുക. അതിനു ശേഷം അതേ കാല്‍ ഉള്ളിലേക്കും ചരിക്കുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

19/24

19. പിലാറ്റിസ് വ്യായാമമുറകള്‍(3)

മലര്‍ന്നു കിടന്ന് കാല്‍ മടക്കി ശ്വാസം വലിച്ച് വയറ്റിലെ പേശികള്‍ അകത്തേക്ക് ചുരുക്കുക. ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോള്‍ വയറ്റിലെ പേശികള്‍ അകത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ പതുക്കെ ഇടുപ്പ് തറയില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ത്തുക. ഓരോ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോഴും ഇടുപ്പ് മുകളിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനു ശേഷം പതുക്കെ താഴ്ത്തുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

20/24

20. പിലാറ്റിസ് വ്യായാമമുറകള്‍(4)

കമഴ്ന്നു കിടന്ന് കഴുത്തും പുറവും നേരെ വെക്കുക. വയറ്റിലെ പേശികള്‍ ശക്തിയായി ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്ത് പൃഷ്ടഭാഗത്തും തുടയുടെ ഉള്‍ഭാഗത്തുമുള്ള പേശികള്‍ ചുരുക്കുക. ഇത് പലതവണ ആവര്‍ത്തിക്കുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

21/24

21. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ചില വ്യായാമങ്ങള്‍(1)


സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രത്യേകം ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങളില്‍പ്പെട്ടതാണ് പെല്‍വിക് ഫ്ലോര്‍ വ്യായാമങ്ങള്‍. യോനീഭാഗത്തെ പേശികള്‍ക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പെടും.

1.കിടന്നതിനു ശേഷം കാലുകള്‍ രണ്ടും മടക്കി യോനിഭാഗത്തേയും മൂലഭാഗത്തേയും പേശികള്‍ പത്തു സെക്കന്റോളം മുറുക്കിപിടിക്കുക. അതിനുശേഷം പതുക്കെ അയച്ചു വിടുക. ഇത് പലതവണ ആവര്‍ത്തിക്കുക.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

22/24

22. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ചില വ്യായാമങ്ങള്‍(2)

മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോള്‍ പെട്ടെന്ന് നിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും യോനീഭാഗത്തെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ സഹായിക്കും.
ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

23/24

23. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ചില വ്യായാമങ്ങള്‍(3)


നിങ്ങള്‍ ഒരു ലിഫ്ടില്‍ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നു സങ്കല്‍പിക്കുക. ഓരോ നില ഉയരുന്തോറും യോനീഭാഗത്തെ മസിലുകളുടെ മുറുക്കം വര്‍ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. പരമാവധി മുറുക്കം ആയിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളുടെ ലിഫ്ട് താഴോട്ടു പോകുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഓരോ നിലയും കഴിയുമ്പോള്‍ പതുക്കെ പതുക്കെ പേശികള്‍ അയച്ചുവിടുക. ഏറ്റവും താഴത്തെത്തുമ്പോള്‍ പേശികള്‍ പരമാവധി അയയ്ക്കുക. യോനീഭാഗത്തെ പേശികളുടെ വ്യായാമം പഠിച്ചെടുക്കാന്‍ അല്‍പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികളില്‍ പരിശീലിക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം.

മേല്‍പറഞ്ഞ വ്യായാമങ്ങളോടൊപ്പം നടത്തം, കായികവിനോദങ്ങള്‍, എയ്‌റോബിക് വ്യായാമങ്ങള്‍ എന്നിവയും ലൈംഗിക ക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കും.

ലൈംഗിക ഉണര്‍വിന് ലഘുവ്യായാമങ്ങള്‍

24/24

എഴുത്ത്:

വി.കെ സാലിഹ്,
ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്,
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ്,
കോഴിക്കോട്.

അവലംബം:
മാതൃഭൂമി ആരോഗ്യമാസിക

മോഡല്‍: ഹിഷാം
ചിത്രങ്ങള്‍: എന്‍.എം പ്രദീപ്‌
 
വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.

Most Commented