കാപ്പിയും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിരവധി പഠനങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ പുറത്തുവന്ന പഠനം മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പുരുഷന്മാര്‍ ദിവസവും രണ്ടുകപ്പു കാപ്പി വീതം കുടിക്കുന്നത് ഗര്‍ഭധാരണ സാധ്യത സാധാരണയില്‍ നിന്നും രണ്ട് ഇരട്ടിവര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നു അമേരിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി ഓഫ് റീ പ്രൊഡക്ടീവ് മെഡിസിന്റെ നടത്തിയ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇവരുടെ ആനുവല്‍ കോണ്‍ഫ്രന്‍സിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പഠനം അവതരിപ്പിച്ചത്. 

എന്നാല്‍ ഓവുലേഷനു മുമ്പും ശേഷവും സ്ത്രീകള്‍ മദ്യപിക്കുന്നത് ഗര്‍ഭധാരണ സാധ്യത കുറയ്ക്കുമെന്നും പഠനം പറയുന്നു. ഈ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ട് സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ജീവിത ശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പഠനം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഡോ. സുന്നി മുംഫോര്‍ഡ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഇത്തവണ കണ്ടെത്തിയ പഠനഫലം മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയതില്‍ നിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്ന് കോണ്‍ഫ്രന്‍സില്‍ പങ്കെടുത്തവര്‍ നിരീക്ഷിച്ചു. ചായയും കാപ്പിയും കുടിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ പ്രത്യുത്പാദനശേഷിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നു മുമ്പ് ഒരു പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിരുന്നു.