മുടി ഷാംപൂ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കൽ പതിവാണ്. എന്നാൽ ചിലർ അത് ചെയ്യാറില്ല. ഇതിനാൽ തന്നെ മുടി കെട്ടുപിണഞ്ഞ അവസ്ഥയുണ്ടാകാറുണ്ട്. കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ വരുത്തുന്ന തെറ്റുകൾ ഇവയാണ്. 

മുടിവേരുകളിൽ കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്

കണ്ടീഷണർ മുടിവേരുകളിൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് തലയോട്ടി കൂടതൽ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റും. സാധാരണയായി തലയോട്ടിയിൽ സ്വാഭാവികമായ സെബം ഉത്പാദിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത് മുടിവേരുകളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതിനൊപ്പം കണ്ടീഷണറുകൾ കൂടി ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ തലയോട്ടി കൂടുതൽ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാകാൻ ഇടയാക്കും.  

കണ്ടീഷണർ ശരിക്കും ഉപയോ​ഗിക്കേണ്ടത് മുടിയുടെ നീളത്തിന്റെ മധ്യഭാ​ഗം മുതൽ താഴേക്കാണ്. നന്നായി പതച്ച് ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോ​ഗിച്ച് വേണം കഴുകാൻ. 

കണ്ടീഷണർ വളരെ കുറച്ചോ വളരെ കൂടുതലോ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്

കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കാതിരിക്കുന്നത് മുടിയെ ദുർബലമാക്കാൻ ഇടയാക്കും. എന്നാൽ കൂടുതൽ അളവിൽ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് തലമുടി വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റും. വളരെ കുറച്ചാണ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം നൽകുകയും ഇല്ല. മുടിയുടെ നീളവും കട്ടിയും എത്രയുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാണ് എത്ര അളവിൽ കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കണം എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. രണ്ട് വലിയ തുള്ളി(dollops) ഉപയോ​ഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും അനുയോജ്യം. 

മുടിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കണ്ടീഷണർ ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത്

മുടിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഷാംപൂ ഉപയോ​ഗിക്കുമ്പോൾ അതേ തരം കണ്ടീഷണർ തന്നെ വേണം ഉപയോ​ഗിക്കാൻ. കനം കുറഞ്ഞ മുടിയാണെങ്കിൽ ലെെറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടീഷണർ വേണം ഉപയോ​ഗിക്കാൻ. കനംകുറഞ്ഞ മുടി സ്ഥിരമായി ഡീപ് കണ്ടീഷൻ ചെയ്താൽ മുടി കൊഴിയാൻ ഇടയാക്കും. അതിനാൽ മുടിയുടെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള(ഹെയർ ടെെപ്പ്) ​ഗുണമേൻമയുള്ള കണ്ടീഷണർ തന്നെ ഉപയോ​ഗിക്കണം. 

കണ്ടീഷണർ പുരട്ടിയ ഉടൻ കഴുകിക്കളയുന്നത്

കണ്ടീഷണറിന് അതിന്റെ ജോലിചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ആവശ്യമാണ്. കണ്ടീഷണർ പുരട്ടി നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റ് മുടിയിൽ നിർത്തണം. ഇതുവഴി മുടിയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജലാംശം ഉള്ളതായി നിലനിർത്താനാകും. മുടിയ്ക്ക് തിളക്കം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. 

Content Highlights: Mistakes you are making with your conditioner that leaves your hair greasy, Health, Beauty