വൈകിയ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം, ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ്; കുഞ്ഞിന് ഓട്ടിസമുണ്ടോ എന്ന് നേരത്തേ തിരിച്ചറിയാം


ഡോ. അരുൺ ഉമ്മൻ (ന്യൂറോസർജൻ)

Representative Image| Photo: Canva.com

ഓട്ടിസം, നാം ഒരുപാട് തവണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണിത്. തലച്ചോറിലെ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വികസന വൈകല്യമാണ് ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ (ASD). ഓട്ടിസം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പലപ്പോഴും സാമൂഹിക ആശയവിനിമയത്തിലും ഇടപെടലിലും നിയന്ത്രിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇവർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനും വ്യത്യസ്തമായ വഴികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് അവരുടെ തലച്ചോർ കാര്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഗ്രഹിച്ചെടുക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, എ.എസ്.ഡിയുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് നൂതനമായ സംഭാഷണ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, മറ്റുള്ളവർ നോൺവെർബൽ ആയിരിക്കാം. എ.എസ്.ഡിയുള്ള ചില ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം സഹായം ആവശ്യമാണ്; മറ്റുള്ളവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും യാതൊരു പിന്തുണയുമില്ലാതെ ജീവിക്കാനും കഴിയും.

ഓട്ടിസം 3 വയസ്സിന് മുമ്പ് ആരംഭിക്കുകയും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നീണ്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിരുന്നാലും കാലക്രമേണ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. ചില കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ എ.എസ്.ഡി ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരിൽ, 24 മാസം പ്രായമാകുന്നതുവരെയോ അതിനുശേഷമോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകില്ല. ഓട്ടിസമുള്ള ചില കുട്ടികൾ പുതിയ കഴിവുകൾ നേടുകയും ഏകദേശം 18 മുതൽ 24 മാസം വരെ വളർച്ചാ നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് അവർ പുതിയ കഴിവുകൾ നേടാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു.
എ.എസ്.ഡിയുള്ള കുട്ടികൾ കൗമാരപ്രായക്കാരും ചെറുപ്പക്കാരും ആയിത്തീരുമ്പോൾ, സൗഹൃദങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനും സമപ്രായക്കാരുമായും മുതിർന്നവരുമായും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധക്കുറവ് / ഹൈപ്പർ ആക്റ്റിവിറ്റി ഡിസോർഡർ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഓട്ടിസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടിസമുള്ള ആളുകളിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു.

സാമൂഹിക ആശയവിനിമയവും ആശയവിനിമയ കഴിവുകളും എ.എസ്.ഡി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായി ഉയർന്നു വരാം.

ഓട്ടിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹിക ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളുടെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തോക്കെയെന്ന് നോക്കാം.

 • കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരിക.
 • 9 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ സ്വന്തം പേര് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാലും അതിനോട് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക.
 • 9 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ സന്തോഷം, സങ്കടം, ദേഷ്യം, ആശ്ചര്യം തുടങ്ങിയ മുഖഭാവങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കുക.
 • 12 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ലളിതമായ സംവേദനാത്മക ഗെയിമുകൾ കളിക്കാതിരിക്കുക.
 • 12 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കുക.
 • 15 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി സ്വന്തം താൽപ്പര്യങ്ങൾ പങ്കിടാതിരിക്കുക. (ഉദാഹരണത്തിന്, 15 മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പൊതുവെ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിന് അത് സാധ്യമാവാതെ പോവുന്നു)
 • 24 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ളവർ വേദനിക്കുകയോ അസ്വസ്ഥരാകുകയോ ചെയ്‌താൽ പോലും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കുക.
 • 36 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മറ്റ് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ അവരോടൊപ്പം കളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല.
 • 48 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ മറ്റുകുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു അധ്യാപകനെപ്പോലെയോ സൂപ്പർഹീറോയെപ്പോലെയോ അനുകരിക്കാതിരിക്കുക.
 • 60 മാസം പ്രായമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി പാടുകയോ നൃത്തം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുക.
 • നിയന്ത്രിത അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങൾ.
നിയന്ത്രിത അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നു നോക്കാം

 • കളിപ്പാട്ടങ്ങളോ മറ്റ് വസ്തുക്കളോ നിരത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ക്രമം മാറുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥനാകുക.
 • ഒരേ വാക്കുകളോ ശൈലികളോ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക. ഇതിനെ എക്കോലാലിയ എന്നാണു പറയുക.
 • ഓരോ തവണയും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി കളിക്കുന്നു, അവയുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, കളിപ്പാട്ടത്തിന്റെ ചക്രങ്ങളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക)
 • ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിൽ പോലും അസ്വസ്ഥനാകുക.
 • ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക.
 • കൈകൾ തുടർച്ചയായി കൊട്ടുകയോ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.
ഓട്ടിസം ഉള്ള മിക്ക കുട്ടികളിലും താഴെ പറയുന്ന അനുബന്ധ സ്വഭാവങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം

 • വൈകിയ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം
 • ചലന കഴിവുകൾ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം വരിക.
 • വൈജ്ഞാനിക അല്ലെങ്കിൽ പഠന കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വൈകുക.
 • ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയേറെ ആവേശകരമായ പെരുമാറ്റം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായ പെരുമാറ്റം കാണിക്കുക.
 • അപസ്മാരം അല്ലെങ്കിൽ സീഷർ പോലെയുള്ള തകരാറുകൾ ഉണ്ടാവുക.
 • അസാധാരണമായ ഭക്ഷണ, ഉറക്ക ശീലങ്ങൾ.
 • ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക (ഉദാഹരണത്തിന്, മലബന്ധം പോലുള്ളവ)
 • അസാധാരണമായ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങൾ.
 • സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ.
 • ഭയത്തിന്റെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ഭയം.
ഓട്ടിസം ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഉദാഹരണങ്ങളായി ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡറിന്റെ സ്ക്രീനിംഗും രോഗനിർണയവും

ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ (എഎസ്ഡി) നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം ഡിസോർഡർ നിർണ്ണയിക്കാൻ രക്തപരിശോധന പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളൊന്നുമില്ല. രോഗനിർണയം നടത്താൻ ഡോക്ടർമാർ കുട്ടിയുടെ വികസന ചരിത്രവും പെരുമാറ്റവും പഠിക്കുന്നു.

എഎസ്ഡി ചിലപ്പോൾ 18 മാസമോ അതിൽ താഴെയോ പ്രായമുള്ളവരിൽ കണ്ടെത്താം. കൂടുതൽ പ്രായമാകുന്നതുവരെ പല കുട്ടികൾക്കും അന്തിമ രോഗനിർണയം ലഭിക്കുന്നില്ല. ചില ആളുകൾ കൗമാരക്കാരോ മുതിർന്നവരോ ആകുന്നതുവരെ രോഗനിർണയം നടത്തപ്പെടുന്നില്ല. ഈ കാലതാമസം അവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം നേരത്തെ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നതിനു ഇടയാക്കുന്നു.

ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡറിനുള്ള ചികിത്സ എപ്രകാരം?

ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡറിനുള്ള (ASD) നിലവിലെ ചികിത്സകൾ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തെയും ജീവിത നിലവാരത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ASD ഓരോ വ്യക്തിയെയും വ്യത്യസ്തമായാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അതിനാൽ, ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഒന്നിലധികം പ്രൊഫഷണലുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യക്തിയെ പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാവണം. ചികിത്സാ ലക്ഷ്യങ്ങളും പുരോഗതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ ദാതാക്കൾ പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ASD ഉള്ള വ്യക്തിയും അവരുടെ കുടുംബവുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

ചികിത്സയുടെ തലങ്ങൾ

പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ ചികിത്സകളെ സാധാരണയായി ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം, എന്നിരുന്നാലും ചില ചികിത്സകളിൽ ഒന്നിലധികം സമീപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

പെരുമാറ്റപരം - പെരുമാറ്റത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കിക്കൊണ്ട് പെരുമാറ്റം മാറ്റുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകരുടെയും ആരോഗ്യപരിപാലന വിദഗ്ധരുടെയും ഇടയിൽ അവ വ്യാപകമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ നിരവധി സ്കൂളുകളിലും ചികിത്സാ ക്ലിനിക്കുകളിലും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

വികസനപരം - ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക വൈദഗ്ധ്യം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമായ വികസന കഴിവുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി പോലുള്ള പ്രത്യേക വികസന കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വികസന സമീപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വികസന സമീപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും പെരുമാറ്റ സമീപനങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എഎസ്ഡി ഉള്ളവർക്കുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ വികസന ചികിത്സയാണ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് തെറാപ്പി.

വിദ്യാഭ്യാസപരം - ഒരു ക്ലാസ് റൂം ക്രമീകരണത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ചികിത്സകൾ നൽകുന്നത്.

സാമൂഹിക-ബന്ധം - സാമൂഹിക-ബന്ധ ചികിത്സകൾ സാമൂഹിക കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ചില സാമൂഹിക-ബന്ധ സമീപനങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളോ സമപ്രായക്കാരോ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഫാർമക്കോളജിക്കൽ - എഎസ്ഡിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല. ചില മരുന്നുകൾ എഎസ്ഡി ഉള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലകൾ, ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ തല കൊണ്ടുപോയി ഇടിക്കുകയോ കൈ കടിക്കുകയോ പോലുള്ള സ്വയം-ദ്രോഹകരമായ പെരുമാറ്റം തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കാൻ മരുന്നുകൾ സഹായിച്ചേക്കാം. ഉറക്ക പ്രശ്‌നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പോലുള്ള മെഡിക്കൽ അവസ്ഥകൾക്ക് പുറമേ, ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ പോലുള്ള മാനസിക അവസ്ഥകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മരുന്ന് സഹായിക്കുന്നു.

സൈക്കോളജിക്കൽ - ഉത്കണ്ഠ, വിഷാദം, മറ്റ് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ നേരിടാൻ മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനങ്ങൾ സഹായിക്കും.

പൂരകമാർഗ്ഗങ്ങളും ഇതരമാർഗ്ഗങ്ങളും - ഇവയിൽ പ്രത്യേക ഭക്ഷണക്രമം, ഹെർബൽ സപ്ലിമെന്റുകൾ, കൈറോപ്രാക്റ്റിക് കെയർ, ആർട്ട്സ് തെറാപ്പി, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് അല്ലെങ്കിൽ റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. പൂരകവും ബദൽ ചികിത്സയും ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യക്തികളും കുടുംബങ്ങളും എല്ലായ്പ്പോഴും അവരുടെ ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഓട്ടിസം ഒരു വ്യക്തിയെ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്, ഈ വ്യക്തികൾ ലോകത്തെ നോക്കി കാണുന്നത് അവരുടേതായ ഒരു രീതിയിലായാണ്. അത് അവരുടെ തലച്ചോർ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലാണ്. അതിനാൽ അവരെ വൈകല്യമുള്ളവരായി ഒരിക്കലും കാണരുത്. സാധാരണ വ്യക്തിയേക്കാൾ ഒരു പക്ഷെ അസാമാന്യമായ കഴിവുകൾ ഇവർ പ്രകടമാക്കിയേക്കാം.

ഓട്ടിസം ബാധിച്ച നിരവധി ലോകപ്രശസ്തരും അവിശ്വസനീയമാംവിധം വിജയിച്ച വ്യക്തികളുമുണ്ട്. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ, ചാൾസ് ഡാർവിൻ, ലിയോനാ൪ഡോ ഡാവിഞ്ചി , ആന്റണി ഹോപ്കിൻസ്, നിക്കോള ടെസ്‌ല, തോമസ് എഡിസൺ, ബിൽ ഗേറ്റ്‌സ്, സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ്, ,റോവൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്കിൻസൺ (മിസ്റ്റ൪ ബീ൯),സ്റ്റീഫ൯ സ്പീൽബ൪ഗ് , എലോൺ മസ്‌ക് എന്നിവർ ഓട്ടിസം സ്പെക്‌ട്രത്തിലെ ചിലരാണ്. അവർ അവിശ്വസനീയമാംവിധം വിജയിച്ചു, കാരണം അവർക്ക് ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

Content Highlights: autism spectrum disorders, learning about autism


Also Watch

Add Comment
Related Topics

Get daily updates from Mathrubhumi.com

Newsletter
Youtube
Telegram

വാര്‍ത്തകളോടു പ്രതികരിക്കുന്നവര്‍ അശ്ലീലവും അസഭ്യവും നിയമവിരുദ്ധവും അപകീര്‍ത്തികരവും സ്പര്‍ധ വളര്‍ത്തുന്നതുമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുക. വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ പാടില്ല. ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സൈബര്‍ നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷാര്‍ഹമാണ്. വായനക്കാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ വായനക്കാരുടേതു മാത്രമാണ്, മാതൃഭൂമിയുടേതല്ല. ദയവായി മലയാളത്തിലോ ഇംഗ്ലീഷിലോ മാത്രം അഭിപ്രായം എഴുതുക. മംഗ്ലീഷ് ഒഴിവാക്കുക.. 

IN CASE YOU MISSED IT
adani

2 min

നഷ്ടം കോടികള്‍: നിയമനടപടിയെന്ന് അദാനി; ഭീഷണിയല്ലാതെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുത്തരമുണ്ടോയെന്ന് ഹിന്‍ഡെന്‍ബര്‍ഗ്

Jan 27, 2023


temple

1 min

ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ക്കുനേരെ ആക്രമണം; പ്രതിഷേധമറിയിച്ച് ഇന്ത്യ

Jan 26, 2023


wedding

1 min

താലികെട്ടിനു തൊട്ടുമുമ്പ് വിവാഹത്തില്‍നിന്ന് പിന്മാറി വധു; പിറ്റേന്ന് പഴയ സുഹൃത്തുമായി വിവാഹം

Jan 28, 2023

Most Commented