ടങ്ങുന്നു ദേഹമീ ദേഹിയുമുപേക്ഷിച്ചു
തായ് വേരിലാത്മാവ് ചേര്‍ത്തുവെച്ച്
കുഞ്ഞിപ്പൂവിനെ ചേര്‍ത്തൊന്നുമ്മ വെച്ച്
യാന്ത്രികം ജീവിതപ്പാതകള്‍ താണ്ടുന്നു.

മിഴിനീര്‍ തുടയ്ക്കാതെ കൂട്ടിലെ പൈങ്കിളി
കാട്ടില്‍ മറയുമീയെന്നെയും നോക്കി നില്‍പ്പൂ
കാതങ്ങള്‍ താണ്ടണം തിരിയാതെ പോകണം
ഓടിയാലെത്താത്ത മോഹങ്ങള്‍ തേടണം

കൊതിപൂണ്ട മോഹങ്ങള്‍ പല്ലിളിക്കുമ്പോള്‍
കുരുതി കൊടുക്കണം ജീവന്റെ പാതിയും
 മധുരിക്കും മണ്ണിന്‍ സ്വപ്‌നങ്ങളൊക്കെയും
മണല്‍കാട്ടിലാഴത്തില്‍ ദഹനം നടത്തണം

 മടങ്ങുന്ന നേരം സിരകളില്‍ മധുരലവും
ഭാരം ചുവന്ന ഹൃദയത്തില്‍ മേദസ്സും
ആപത്ത് കാലത്ത് നേടി മടങ്ങണം
ആരോരും കാണാതോര്‍ത്ത് കരയണം

അമ്മേയെന്‍ മണ്ണേ,കാത്തു വെക്കണം
മറന്നു വെച്ചൊരെന്‍ കുറിയ വഴികളും
നൊമ്പരം മറന്നു താണ്ടിയ മുള്ളുമാകല്ലും
വേരില്‍ കൊരുത്തൊരെന്‍ നീറും ഹൃദയവും