ഷാർജ: ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ബാഗേജുകൾക്ക് പുതിയ നിബന്ധനകൾ വരുന്നു. അടുത്തമാസം നാലുമുതലാണ് ഇത് പ്രാബല്യത്തിലാകുന്നത്. ഈ നിബന്ധനകളുടെ പരിധിയിൽ വരാത്ത ബാഗേജുകൾ ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടറുകളിൽ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ലഘുലേഖകൾ വഴിയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഇതുസംബന്ധിച്ച ബോധവത്കരണ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് .

നിബന്ധനകൾ

* ഉരുണ്ടതും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതുമായ ബാഗേജുകൾ തിരിച്ചയയ്ക്കപ്പെടും. ഉരുണ്ടതും പരിധിക്കപ്പുറം നീണ്ടതും കൃത്യമായ ആകൃതിയില്ലാതെ കെട്ടിയതുമായ ബാഗേജുകൾ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു .

* രണ്ടുബാഗേജുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് കെട്ടിയോ ഒട്ടിച്ചോ ഉള്ള നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ല.

* അയഞ്ഞ കയറോ വള്ളിയോ ഇട്ട് കാർഡ്‌ബോർഡ് പെട്ടികളും മറ്റും കെട്ടി െവക്കരുത്. ഇത് അഴിഞ്ഞുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത്തരം പെട്ടികൾ കട്ടിയുള്ള സെല്ലോടേപ്പ് ഇട്ട് സുരക്ഷിതമായി പൊതിയണം അല്ലാത്തപക്ഷം അത്തരം ബാഗേജുകൾ തിരിച്ചയക്കും

* നീളമുള്ള വള്ളികൾ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബാഗേജുകളും അനുവദിക്കില്ല

* ബാഗേജിന്റെ ഒരു വശമെങ്കിലും പരന്നതായിരിക്കണമെന്നും അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട് .