ദുബായ് : പ്രവാസി തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് നോർക്ക റൂട്‌സ് നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ശ്രദ്ധനേടുന്നു. കേരള സർക്കാർ പ്രവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ അംഗമാവാനാണ് നോർക്ക റൂട്‌സിന്റെ സഹായമെത്തുന്നത്.

www.norkaroots.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. 18 വയസ്സുള്ള കുറഞ്ഞത് ആറ്ു മാസമായി വിദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിന് യോഗ്യരാണ്. ഏത് വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള പ്രവാസിക്കും പരിഗണനലഭിക്കും.

പാസ്‌പോർട്ട് കോപ്പി, വിസ, ഇഖാമ, ഫോട്ടോ എന്നിവയാണ് അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ അംഗമായാൽ അപകട മരണത്തിന് നാല് ലക്ഷംരൂപ വരെയും വൈകല്യത്തിന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയും ലഭിക്കും. മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് 315 രൂപ മാത്രമാണ് ഫീസ്. വിവരങ്ങൾക്ക് 0091 8802012345 എന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ സേവനവും ലഭ്യമാണ്.