അബുദാബി: വെബ്‌സൈറ്റുകൾവഴി നടക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാവരുതെന്ന് അബുദാബി പോലീസ്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ, ടൂർ പാക്കേജുകൾ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ, കാഷ് റിട്ടേണുകൾ എന്നിവ നൽകുമെന്ന തരത്തിലാണ് പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത്.

പലതും യു.എ.ഇ.യിലെ മുൻനിരബാങ്കുകളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേതിന് സമാനമായവയിൽനിന്ന് തന്നെയാവുന്നതിനാലാണ് ആളുകൾ വഞ്ചിതരാവുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്കുകളിൽ കയറുകയോ, പ്രൊമോഷനുകൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന രഹസ്യവിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽനിന്ന് വലിയ തുകയാണ് സംഘം മോഷ്ടിക്കുന്നത്.

ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകാനെന്ന വ്യാജേനെയോ, ബാങ്ക് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അക്കൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പങ്കുവെക്കരുതെന്ന് അബുദാബി പോലീസ് ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻവകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കേണൽ ഒമ്രാൻ അഹമ്മദ് അൽ മസ്‌റോയി പറഞ്ഞു.