സ്വദേശിവത്കരണം
റിയാദ്:
സൗദി അറേബ്യയില്‍ മാസം ശരാശരി 20,000 വിദേശികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് രാജ്യത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ജനറല്‍ അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ വര്‍ഷം രണ്ടാംപാദത്തിലെ കണക്കുകള്‍ അതോറിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

മൂന്നുമാസത്തിനിടെ 61,500 വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യപാദത്തില്‍ 10.85 ദശലക്ഷം വിദേശികള്‍ രാജ്യത്ത് ജോലിചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാംപാദമായപ്പോള്‍ വിദേശികളുടെ എണ്ണം 10.79 ദശലക്ഷമായി കുറഞ്ഞെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

രാജ്യത്തെ തൊഴില്‍രഹിതരില്‍ 80 ശതമാനവും സ്വദേശിസ്ത്രീകളാണ്. 8.59 ലക്ഷം സ്ത്രീകള്‍ തൊഴിലന്വേഷകരായിട്ടുണ്ട്. 2.16 ലക്ഷം മാത്രമാണ് തൊഴിലന്വേഷകരായ സ്വദേശി പുരുഷന്‍മാര്‍. തൊഴിലന്വേഷകരായ പുരുഷന്‍മാരുടെ എണ്ണത്തില്‍ 2670 പേരുടെ കുറവ് ഈ വര്‍ഷം രണ്ടാംപാദത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ 1.72 ലക്ഷം വനിതകളുടെ വര്‍ധനവാണ് ഈ കാലയളവില്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.