അബുദാബി: ദീർഘകാലവിസയ്ക്ക് യു.എ.ഇ. മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരംനൽകി. നിക്ഷേപകർക്കും വ്യവസായികൾക്കും ശാസ്ത്ര ബഹിരാകാശ വൈജ്ഞാനികമേഖലകളിലെ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കും ഗവേഷകർക്കുമാണ് ദീർഘകാലവിസ അനുവദിക്കുക . ആരോഗ്യ, ശാസ്ത്ര, ഗവേഷണ, സാങ്കേതിക മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധർക്കും കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മക സംഭാവനകൾ നൽകിയവർക്കും അവരുടെ പങ്കാളികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പത്തുവർഷത്തേക്കുള്ള വിസ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മന്ത്രിസഭ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്നാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വ്യവസായസൗഹാർദ രാഷ്ട്രമാക്കി യു.എ.ഇ.യെ മാറ്റുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

നിക്ഷേപകർക്ക് വിസ ലഭിക്കാൻ

നിക്ഷേപകർ, വ്യവസായികൾ, വിദഗ്ധർ, ശാസ്ത്ര വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളിലെ ഗവേഷകർ എന്നിവർക്ക് ദീർഘകാല വിസ ലഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങളും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് . രണ്ടുവിഭാഗത്തിലുള്ള നിക്ഷേപകരെയും ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. 50 ലക്ഷം ദിർഹമോ അതിലധികമോ ആസ്തിയുള്ളവർക്ക് അഞ്ചുവർഷംവരെ വിസ ലഭിക്കും. പൊതുമേഖലയിൽ നിക്ഷേപം, അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനം, 100 ലക്ഷം ദിർഹത്തിലധികം വ്യവസായപങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം 100 ലക്ഷം ദിർഹത്തിലധികം നിക്ഷേപവും ഇതിൽ 60 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത നിക്ഷേപം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുമുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് പത്തുവർഷത്തേക്കുള്ള പുതുക്കാവുന്ന വിസ അനുവദിക്കും. മുഴുവൻ ആസ്തിയും വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം നിക്ഷേപമായിരിക്കണം. വായ്പ എടുത്തതോ കടം വാങ്ങിയതോ ആവരുത്. ഇത് വ്യക്തമായ രേഖകളോടെ തെളിയിക്കണം. വ്യവസായികളെയും രണ്ടുവിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുലക്ഷം ദിർഹം മുതൽമുടക്കുള്ള സംരംഭം മുമ്പേ നടത്തിയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ യു.എ.ഇ.യിൽ വ്യവസായംചെയ്യാനുള്ള അംഗീകാരം അംഗീകൃത വകുപ്പിൽനിന്ന്‌ ലഭിച്ചയാളായിരിക്കണം. ഇതിന് അഞ്ചുവർഷംവരെയുള്ള വിസ ലഭിക്കും. വ്യവസായികൾക്കും വ്യവസായപങ്കാളികൾക്കും മൂന്ന് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാർക്കും പങ്കാളിക്കും മക്കൾക്കും ഈ വിസാ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.

മറ്റുമേഖലകൾ

 ഡോക്ടർമാർക്കും വിദഗ്ധർക്കും ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഡോക്ടർമാർ ലോകത്തിലെ മികച്ച 500 യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിലൊന്നിൽനിന്ന് പിഎച്ച്.ഡി. സ്വന്തമാക്കിയവരായിക്കണം. ജോലിയിൽ മികവിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചവരും ശാസ്ത്രീയപരിശോധനകളിൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരും ശാസ്ത്രപുസ്തകങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവരും പത്തുവർഷത്തിലധികം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് എമിറേറ്റ്‌സ് സയന്റിസ്റ്റ് കൗൺസിലിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കണം. ശാസ്ത്രരംഗത്തെ മികവിനുള്ള ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് മെഡൽ നേടിയവർക്കും വിസ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. സാംസ്കാരിക വൈജ്ഞാനിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കും അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം ലഭിച്ച കമ്പനികളുടെ എക്സിക്യുട്ടീവുകൾക്കും ഏറ്റവും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തിയ വിദ്യാർഥികൾക്കും അഞ്ചുവർഷം വിസ ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാണ്.