ദുബായ് : യു.എ.ഇ.യിലെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് മുഖേന നഴ്‌സുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

യോഗ്യത ബി.എസ്‌സി. നഴ്‌സിങ്. ഉയർന്ന പ്രായപരിധി 35 വയസ്സ്‌. ഐ.സി.യു., പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം, എൻ.ഐ.സി.യു., മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ, തിയറ്റർ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ഒഴിവുകൾ. വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന.

പ്രമുഖ ആശുപത്രികളിൽ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശമ്പളം ഏകദേശം 1.3 മുതൽ 1.5 ലക്ഷംരൂപവരെ. അപേക്ഷ www.norkaroots.org യിൽ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനകം സമർപ്പിക്കണം. വിവരങ്ങൾ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരായ 1800425 3939 (ഇന്ത്യയിൽനിന്ന്) 00918802012345 (വിദേശത്തുനിന്ന് മിസ്ഡ് കോൾ സേവനം) ലഭിക്കും.