വിദേശങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കോവിഡ് പി.സി.ആർ. സാംപിളുകളും യു.എ.ഇ.യിൽ പരിശോധിച്ചുതുടങ്ങും. പ്രതിദിനം 10,000 സാംപിളുകൾ ഇറക്കുമതിചെയ്ത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അബുദാബിയിൽ ഒരുക്കിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. യൂണിലാബ്സ്, ഏജിലിറ്റി അബുദാബി, ഇത്തിഹാദ് എയർവേസ് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പദ്ധതി. 24 മണിക്കൂറിനകം ഫലം ലഭ്യമാക്കും.