ദുബായ് : മൂന്നുവർഷത്തെ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഏറ്റവുംകുറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപം 7,50,000 ദിർഹമായി കുറച്ചു. ദുബായിൽ കുതിച്ചുയരുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്കറ്റ് നിക്ഷേപത്തിലൂടെ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള പരിധിയാണ് ഒരു ദശലക്ഷം ദിർഹത്തിൽനിന്ന് 750,000 ദിർഹമായി കുറച്ചത്.

7,50,000 ദിർഹമോ അതിലധികമോ വസ്തുവകകൾ സ്വന്തമായുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പങ്കാളിക്കായി മൂന്നുവർഷത്തെ പുതുക്കാവുന്ന റെസിഡൻസി വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും.

നിക്ഷേപ നില കുറയ്ക്കുന്നത് ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാർക്കറ്റിന് കൂടുതൽ ഊർജം നൽകുമെന്നും മേഖലയിലെ ഏറ്റവുംവലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ഇവന്റായ എക്സ്‌പോ 2020 ദുബായിൽ ശ്രദ്ധേയമായ തിരിച്ചുവരവിനും ആഗോള നിക്ഷേപകരുടെ കടന്നുവരവിനും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.