ദുബായ് : നഗരത്തിലെ ഗതാഗതരംഗത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന നവീന പദ്ധതികളുമായി ആർ.ടി.എ. പറക്കും ടാക്സിയടക്കമുള്ള ഡ്രൈവർരഹിത വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നഗരഭാഗങ്ങൾ ആർ.ടി.എ. തിട്ടപ്പെടുത്തി.

ദുബായ് വേൾഡ് ചലഞ്ച് ഫോർ സെൽഫ് ഡ്രൈവിങ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലോജിസ്റ്റിക്കിനായി റോബോട്ടുകളെയും വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വയംനിയന്ത്രിത ബസുകളെയും പരീക്ഷിച്ചതായി ആർ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ജനറൽ മത്താർ മുഹമ്മദ് അൽ തായർ പറഞ്ഞു.

ആഗോള സാങ്കേതിക സേവനദാതാക്കളും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ചേർന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിത പറക്കും ടാക്സി, ദുബായ് സ്കൈ പോഡ്, നൂതന ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ തുടങ്ങി വിവിധ ഗതാഗതസംവിധാനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കും.

അപകടങ്ങൾ, സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത തുടങ്ങിയ വെല്ലുവികളെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ അവബോധമുണ്ട്. എങ്കിലും ഭാവി ഗതാഗതരീതികൾ ഇവയെല്ലാമായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 2030-ഓടെ ദുബായ് ഗതാഗത സംവിധാനത്തിന്റെ 25 ശതമാനം ഇത്തരം സാങ്കേതികതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകും. 20 മിനിറ്റ് സിറ്റി എന്ന ആശയത്തിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പാക്കുക.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നഗരത്തിൽ സുഖകരമായി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുങ്ങുക.