അബുദാബി : യു.എ.ഇ. യും ഇസ്രയേലും രണ്ട് ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളിൽ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ധാരണയായി. യു.എ.ഇ. സ്പേസ് ഏജൻസിയും ഇസ്രയേൽ ഏജൻസിയും ദുബായ് എക്സ്‌പോ 2020-യിൽ ബുധനാഴ്ച ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണിത്.

ഇസ്രയേലിന്റെ ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണ ദൗത്യത്തിൽ യു.എ.ഇ. സഹകരിക്കും. വിവര സാങ്കേതികതയുടെ പങ്കുവെക്കലും യോജിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കുക എന്ന യു.എ.ഇ. ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് യു.എ.ഇ. നൂതന സാങ്കേതിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയും സ്പേസ് ഏജൻസി ചെയർവുമണുമായ സാറ അൽ അമീരി പറഞ്ഞു.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെയാണ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ആഗോള തലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ബഹിരാകാശ വ്യവസായ രംഗമാണ് ഇസ്രയേലിന്റേത്. ഇതുമായി ചേർന്നുപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ രംഗങ്ങളിൽ പുതുയുഗത്തിനാണ് തുടക്കമാകുന്നതെന്നും അമീരി പറഞ്ഞു.

2019-ലെ ഇസ്രയേൽ ചാന്ദ്രപര്യവേക്ഷണം പരാജയമായിരുന്നു. 2024-ൽ ആണ് അടുത്ത പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സർവകലാശാലകൾ ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യോജിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തും. ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ ബന്ധത്തിന്റെ ഊഷ്മളതയും സമാധാനവുമാണ് ഈ ഉടമ്പടിയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഇന്നൊവേഷൻ, സയൻസ്, ടെക്നോളജി മന്ത്രി ഒറിത് ഫർകാഷ് ഹാകോഹെൻ പറഞ്ഞു.