ദുബായ് : പ്രശസ്ത മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗായകനും കേരള ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനുമായിരുന്ന അന്തരിച്ച മൂസ എരഞ്ഞോളിയുടെ പേരിൽ സ്മാരകം ഉയരുന്നു. കണ്ണൂർ ഷരീഫ് ചെയർമാനായും നവാസ് കച്ചേരി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും കണ്ണൂർ ആസ്ഥാനമായായിരിക്കും ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനം. മാപ്പിളകലാ പഠനകേന്ദ്രം, ഗവേഷണത്തിനുള്ള റിസർച്ച് ലൈബ്രറി, ചരിത്ര മ്യൂസിയം, അത്യാധുനിക റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഏറ്റവുംമികച്ച മാപ്പിളകലാ സാഹിത്യ അക്കാദമി മൂസ എരിഞ്ഞോളിയുടെ പേരിൽ യാഥാർഥ്യമാകാനാണ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ശ്രമം.

പ്രതിഭകൾക്കുള്ള ആദരവ്, പുരസ്കാരങ്ങൾ, ഫെലോഷിപ്പ് എന്നിവ ഏർപ്പെടുത്തി വിവിധ കലാ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. കലാസ്വാദകരുടെയും കേരള സർക്കാരിന്റെയും സഹകരണം കൊണ്ടായിരിക്കും സ്മാരകത്തിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ്, കെട്ടിടനിർമാണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക. കണ്ണൂരിൽ ഇതിനകം ഓഫീസ് തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നവാസ് കേച്ചേരി അറിയിച്ചു. ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദുബായ് ചാപ്റ്റർ രൂപവത്‌കകരിച്ചു.