ദുബായ് : മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്‌സിന്റെ തമിഴ്‌നാട് ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി സൂപ്പർ സ്റ്റാർ കാർത്തിയെ നിയമിച്ചു.

തമിഴ് ജനതയുമായുള്ള മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ്‌ ഡയമണ്ട്‌സിന്റെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കാർത്തിയുടെ സാന്നിധ്യം സഹായിക്കും. മാനവികമൂല്യങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന കാർത്തിയുടെ നിലപാടുകൾ കമ്പനിയുടെ മൂല്യങ്ങളുമായി വളരെയധികം ചേർന്നുപോകുന്നതാണെന്ന് മലബാർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.പി. അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് തമിഴ്‌നാടിന്റെ തനതായ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തിറക്കും.

പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജൂവലറി ഗ്രൂപ്പുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കാർത്തി പ്രതികരിച്ചു. മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്‌സിന് നിലവിൽ 10 രാജ്യങ്ങളിലായി 260 ഷോറൂമുകളും 14 മൊത്തവ്യാപാര യൂണിറ്റുകളുമുണ്ട്.