ഖോർഫക്കാൻ: ഇന്ത്യൻ കോൺസുലാർ സേവനം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ ഖോർഫക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോൺ ഓഫ് അഫിഡവിറ്റ്, പവർഓഫ് അറ്റോർണി, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ്, പാസ്‌പോർട്ട് സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമായിരിക്കും.

ഖോർഫക്കാൻ, ദിബ്ബ, ബിദിയ, മസാഫി, ഫുജൈറ, കൽബ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾക്ക് 0552370666.