റിയാദ് : സൗദി അറേബ്യയിൽ തൊഴിൽ വിസയിലെത്തുന്നവർക്ക് ഒരുവർഷത്തിനകം പുതിയ വിസയിലേക്ക് വ്യവസ്ഥകളോടെ മാറാൻ അവസരമൊരുങ്ങുന്നു. പുതിയ വിസയിലെത്തുന്ന പ്രവാസികൾ വിസ നൽകിയ സ്പോൺസറുടെ കീഴിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരുവർഷമെങ്കിലും ജോലിചെയ്യണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നീക്കംചെയ്തത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതി മാനവവിഭവശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചു.

തൊഴിലാളിയുടെ വിസാ മാറ്റത്തിന് സ്പോൺസറുടെ അനുമതി മുമ്പ് ആവശ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, നിലവിലെ സ്പോൺസർ വിസാമാറ്റത്തിനു സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ 90 ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് നൽകി വിസ മാറ്റാവുന്നതാണ്. മുമ്പത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും റദ്ദാക്കിയതായും പകരം പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായും ഭേദഗതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.