മക്ക: ഹറമില്‍ വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിക്കാനായി 1,20,000 ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍. മക്കയിലെ വിശുദ്ധ ഹറമിലെ മുറ്റങ്ങള്‍, മേല്‍ക്കൂര, മിനാരങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ഇവ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാലയോട് സാമ്യമുള്ള സവിശേഷമായ ക്രമീകരണവും ഉണ്ട്. ഇരുഹറമിന്റെ സൗകര്യങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള അധികാരികളുടെ താല്‍പര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് മികച്ച വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലുമുള്ള ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഹറമിലുടനീളമുള്ള ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രത്യേക കണ്‍ട്രോള്‍ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഫീല്‍ഡ് അഫയേഴ്സ് ഓപ്പറേഷന്‍ ആന്റ് മെയിന്റനന്‍സ് ജനറല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടര്‍ അമീര്‍ ബിന്‍ അവദ് അല്‍ ലുഖ്മാനി പറഞ്ഞു.

പള്ളിക്കുള്ളിലെ വാസ്തുവിദ്യാ കമാനങ്ങളുടെ മുകളിലെ തൂണുകളും അതിന്റെ ഭാഗങ്ങളും അല്ലാഹു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ചില ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. ഹറം പള്ളിയുടെ സമീപ യാര്‍ഡുകളിലും മിനാരങ്ങളിലുടനീളവും ഓരോ യൂണിറ്റിനും 2,000 വാട്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകള്‍ പ്രകാശം പരത്തുന്നുണ്ട്.

ഹറമിലെ എല്ലാ ലൈറ്റിംഗ് പോയിന്റുകളും പരിശോധിക്കുന്നതിനും അവയുടെ കാര്യക്ഷമത നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്നതിനും മെയിന്റനന്‍സ് ടീമിനെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.