ജിദ്ദ: ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കോവിഷീൽഡ് വാക്സിന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകി. സൗദി അംഗീകാരമുള്ള വാക്സിനുകളിലൊന്നായ അസ്ട്രസെനക്ക വാക്സിന് തുല്യമാണ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനെന്ന് സൗദി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സൗദിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. പ്രവാസികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഈ തീരുമാനത്തോടെ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനെടുത്ത് സൗദിയിലെത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്ക് ക്വാറന്റീനില്ലാതെ രാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ വഴിയൊരുങ്ങും.

ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് സൗദിയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനം നിലവിൽ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഇന്ത്യക്കാർ സൗദിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച വാക്സിനുകളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ക്വാറന്റീൻ വേണ്ടെന്ന് സൗദി അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അസ്ട്രസെനക്കയുമായി ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന വാക്സിന് കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പേരായത് സൗദി അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ എംബസി അധികൃതർ ഇടപെട്ടാണ് രണ്ട് വാക്സിനുകളും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അസ്ട്രസെനക്ക കൂടാതെ ഫൈസർ, മൊഡേണ, ജോൺസൺ ആൻഡ്‌ ജോൺസൺ എന്നിവയാണ് സൗദി അംഗീകരിച്ച മറ്റു വാക്സിനുകൾ.