കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തില്‍ 60 കഴിഞ്ഞ ബിരുദമില്ലാത്ത വിദേശികളുടെ താമസരേഖ പുതുക്കുന്നതിന് കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍.
ബിരുദമില്ലാത്ത വിദേശികള്‍ 2,000 ദിനാര്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ഫീസായി നല്‍കേണ്ടി വരുമെന്ന് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഫോര്‍ മാന്‍ പവര്‍ അറിയിച്ചതായി പ്രാദേശിക ദിനപത്രം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

അതോടൊപ്പം ചില പ്രത്യേക വിഭാഗം തൊഴിലിനായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് താത്കാലികമായി അനുവദിച്ചിരുന്ന വിസ മാറ്റം റദ്ദാക്കിയതായും മാന്‍ പവര്‍ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

2021 ആദ്യ പകുതിയില്‍ 61,975 വിദേശികളുടെ തൊഴില്‍ അനുമതി റദ്ദാക്കിയതായും, 940,975 വിദേശികളുടെ തൊഴില്‍ അനുമതി പത്രം പുതുക്കി നല്‍കിയതായും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ രാജ്യത്തിനു പുറത്തുള്ള 38,873 വിദേശികളുടെ തൊഴില്‍ അനുമതി റദ്ധാക്കിയതായും, 20,011 പേരുടെ തൊഴിലനുമതി മരണാനന്തരം റദ്ദാക്കിയതാണെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി.