കുവൈത്ത് സിറ്റി: കേരള ആര്‍ട്ട് ലവേര്‍സ് അസോസിയേഷന്‍, കല കുവൈത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശാബ്ദക്കാലമായി നടത്തിവരുന്ന സൗജന്യ മാതൃഭാഷ പഠനപദ്ധതിയുടെ 2021 വര്‍ഷത്തെ അവധിക്കാല മലയാളം ക്ലാസുകള്‍ ജൂണ്‍ മൂന്നാംവാരം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികള്‍ അറിയിച്ചു. കല കുവൈത്ത് മാതൃഭാഷ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നാലു മേഖലകളിലും ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയാണ് ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നാല് വര്‍ഷമായി കേരള സര്‍ക്കാരിനു കീഴിലുള്ള മലയാളം മിഷനുമായി സഹകരിച്ചാണ് കല കുവൈത്ത് ക്ലാസ്സുകള്‍ നടത്തിവരുന്നത്. ക്ലാസ്സില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികള്‍ https://kalakuwait.com/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്: 

ഫോണ്‍ - 69903354, 51017141 (അബ്ബാസിയ), 69332460 (സാല്‍മിയ), 65170764 (അബു ഹലീഫ), 66893942 (ഫഹാഹീല്‍)