കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ നബിദിന അവധി ഒക്ടോബർ 21 വ്യാഴാഴ്ച. കുവൈത്ത് സിവിൽ സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം കുവൈത്ത് മന്ത്രിസഭക്ക്‌ കൈമാറി. ഒക്ടോബർ 18 ന് നൽകേണ്ടിയിരുന്ന നബിദിന അവധിയാണ് ഒക്ടോബർ 21 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

ഇതോടെ ഒക്ടോബർ 21 വ്യഴാഴ്ച നബിദിന അവധിയും തുടർന്നുള്ള വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങൾ  വാരാന്ത്യ അവധി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി അവധി ലഭിക്കും. 24 ഞായറാഴ്ച മുതൽ സർക്കാർ -സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും.