കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി പ്രദേശ വാസികൾ അറിയിച്ചു. പ്രാദേശിക സമയം 5.39നാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിലുണ്ടായ ഭൂമികുലുക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് കുവൈത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്.

ഭൂഗർഭത്തിൽ 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലും കുവൈത്ത് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് 360 കിലോമീറ്റർ അകലെയുമാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന്കുവൈത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സയന്റിഫിക് റിസർച്ചിലെ കുവൈറ്റ് നാഷണൽ സീസ്മോളജിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് അറിയിച്ചു.

ഭൂകമ്പ പ്രഭവകേന്ദ്രമായ പടിഞ്ഞാറൻ ഇറാനിൽ 5.7 തീവ്രതയുള്ള ഭൂകമ്പമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.