ദോഹ ഹമദ് മെഡിക്കല്‍ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ ഹെഡ് നഴ്‌സാകാന്‍ അവസരം;   യോഗ്യത  എംഎസ് സി നഴ്‌സിങ്ങ് 10-12 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിജയം/ മൂന്ന് വര്‍ഷം ഹെഡ് നഴ്‌സായി പ്രവൃത്തി പരിചയം 
ഒഴിവ്: 35  
 കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് : 

 

ഗള്‍ഫ് പേജിലെ തൊഴിലവസര വാര്‍ത്തകള് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോം വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തി സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തില്‍ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.